Tusen takk for at du skaper arbeidsplasser i Norge. Vi trenger flere som deg. Du er et forbilde for mange som vil lykkes i næringslivet. Skal vi ta i bruk alle de fantastiske mulighetene i landet vårt, trenger vi alle: lønnsmottagere, jobbskapere og industribyggere, folk i by og land, i privat og offentlig sektor, ja vi trenger alle.

Jan Christian Vestre
Jan Christian Vestre (Foto: Beate Oma Dahle / NTB)

I ditt debattinnlegg er du bekymret for om bedriften din overlever på grunn av skattenivået (DN 22. mars). Enhver bedriftsleder som natt og dag står på for å få driften til å gå rundt, vil lete med lys og lykte for å finne størst mulig kostnadsbesparelser. Det er bunnlinjen som teller og arbeidsplasser som står på spill.

Jeg håper vi kan være enige om at skattenivået i Norge ikke er designet for å «ta noen». Regjeringen har mange ulike hensyn å ta i vurderinger av skattenivået, inkludert næringslivets behov. Det må være en god balanse mellom statens inntekter og utgifter. Samfunnsoppgavene som må løses er store og krevende, inkludert omstillingen mot et grønt og bærekraftig lavutslippssamfunn.

På kort sikt lever vi fortsatt i etterdønningene av den største pandemien siden spanskesyken. Vi merker alle den største energikrisen siden oljesjokket i 1973. Inflasjon er på dagsordenen på en måte vi ikke har sett siden 1980-tallet, og mange merker nå de økte prisene. Renteøkninger for å stabilisere og styrke norsk økonomi slår direkte inn i folk og bedrifters hverdag her og nå.

Det er årsaken til at regjeringen har vært nødt til å se over spleiselaget en gang til og foreslå endringer i skatteopplegget for å unngå en overoppheting av økonomien, slik at den ikke kommer ut av kontroll.

Det er ikke et mål for regjeringen å øke skattene mest mulig for å ta noen. Tvert imot. Vi er opptatt av å få mer ut av ressursene og fordele rettferdig ut fra de rammene vi har. Formuesskatten er fremdeles lavere enn for ti år siden, og selskapsskatten er seks prosentpoeng lavere enn da vi satt i regjering sist.

Den effektive formuesskattesatsen på aksjeformuer på over 20 millioner kroner er 0,88 prosent nå og 1,1 prosent i 2013. Både statsministeren og finansministeren har uttalt at regjeringen ikke planlegger flere større skatteøkninger nå.

For en liten bedrift vil det å skaffe rett kompetanse og få kapital til å vokse, alltid være blant de aller største utfordringene. Jeg tar gjerne imot dine innspill til hvordan vi kan gjøre skattesystemet mer rettferdig og fremdeles fremme vekst i norsk næringsliv.

Vi bør takke jobbskapere som deg hver eneste dag. Faller skatteinntektene, vakler velferden.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.