Anne Rokkan hevder i DN 25. april at jeg tar feil når jeg sier at formuesskatten er absurd for store formuer. Hun mener Finansavisens eksempel i NRK Debatten om formuesskatten for et privat oljefond er overdrevet.

Rokkan overser at tallene kunne vært verre. Som et privat fond måtte Oljefondet betalt skatt på aksjer utenfor EØS. Denne grensen i fritaksmetoden overses ofte.

Ut fra EUs sjettedel av verdensøkonomien og Oljefondets fordeling mellom aksjer og andre investeringer kunne skatten kanskje bli cirka 30 prosent. Det årlige regnestykker forverres med rundt 200 milliarder kroner.

Til forskjell fra Rokkan synes mange det er ugreit med et skattesystem der en investors uttak på tre prosent – handlingsregelen – gjør at man over tid fratas det man har. Trekker man inn skatten for et privat fond, kan resultatet bli uttak på bare litt over én pst eller at fondet raskere går i null.

I strid med det Rokkan sier, gjør formuesskatten det absurd med virkelig store formuer i Norge. Selv uten uttak ville et privat oljefond medføre 200 milliarder kroner i formues- og utbytteskatt. Det er 550 millioner kroner per dag, 23 millioner kroner per time og 380.000 kroner per minutt.

Tallene for verdens rikeste mann med 2000 milliarder kroner i formue ville vært 28 milliarder kroner årlig, 77 millioner kroner daglig. Røkkes regning kunne bli 700 millioner årlig og to millioner kroner daglig.

Rokkan kan gjerne mene dette ikke er vilt. Verdens mest velstående bedriftseiere er uenig med henne. De flytter ikke inn, og de mest solide etter norsk målestokk flytter ut. Det taper vi alle på.

Denne setningen ble etter første publisering korrigert til ovenstående, i nest siste avsnitt: «Tallene for verdens rikeste mann med 200 milliarder kroner i formue ville vært 2,8 milliarder kroner årlig og 7,67 millioner kroner daglig.» (27. april kl 9).(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.