Finansdepartementet har nettopp sendt på høring forslag om ny ordning for ansatteopsjoner i selskaper i oppstarts- og vekstfasen. En ansatteopsjon gir den ansatte rett til å kjøpe et bestemt antall aksjer i oppstartsselskapet til en fastsatt pris i løpet av en bestemt periode.

I dag behandles ansatteopsjoner skattemessig som arbeidsinntekt. Etter ny ordning vil slike opsjoner bli skattlagt som aksjeinntekt. Det skal ikke påløpe skatt når selskapet tildeler opsjonen til den ansatte, eller når den ansatte innløser opsjonen og samtidig kjøper aksjene til fastsatt pris. Beskatningen skal først skje når aksjene realiseres.

Petter Bjerksund
Petter Bjerksund

Det må påpekes at realisasjon av aksjene som følger av opsjonen ikke nødvendigvis betyr penger på konto for den ansatte. Et mulig scenario er at oppstartsselskapet kjøpes opp, og at oppgjøret er aksjer i overtagende selskap. Dette anses som realisasjon, og utløser skatt for den ansatte.

Med forslaget om at ansatteopsjoner skal skattlegges som aksjeinntekt, legges det langt på vei opp til at den ansatte behandles som en gründer. Med dagens skattesystem vil det være naturlig for en gründer å organisere eierskapet i oppstartsselskapet gjennom et privat eierselskap (holdingselskap). Gründeren oppnår da fleksibilitet med hensyn til når aksjeinntekter skattlegges på personlig hånd.

Et sentralt problem da er hvordan eierskapet til aksjene skal organiseres etter at opsjonen er innløst

I høringsnotatet argumenteres det for at en ansatteopsjon er personlig, og knyttet til ansettelsesforholdet, og at opsjonen derfor ikke bør kunne eies gjennom et privat eierselskap.

Et sentralt problem da er hvordan eierskapet til aksjene skal organiseres etter at opsjonen er innløst. Dette har betydning for hvordan skatten beregnes. I høringsnotatet er denne problemstillingen ikke berørt.

Etter gjeldende rett vil overføring av aksjer til et privat eierselskap anses som realisasjon og utløse skatt for den ansatte.

Dersom man ønsker en ordning med ansatteopsjoner, hvor den ansatte behandles som en gründer, bør forslaget suppleres med en regel hvor den ansatte ved innløsning av ansatteopsjonen gis mulighet til å overføre aksjene til sitt private eierselskap, til skattemessig kontinuitet – inngangsverdi – uten at det utløser skatt.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.