Det er lett å være enig med Høyre i at regjeringens prosess for innføring av grunnrenteskatt på havbruk var sterkt kritikkverdig. Høyre er enig i at grunnrenten fra oppdrett bør skattlegges, men ønsker at en ordning med produksjonsavgift bør utredes. En såkalt færøysk modell. Det er ikke lett å forstå.

Det kan tenkes to hovedtyper av ordninger for beskatning av grunnrente: en overskuddsbasert grunnrenteskatt, som i hovedsak er det regjeringen forslår, eller et avgiftsbasert system.

En overskuddsbasert ordning gjør at skatten automatisk vil variere med inntjeningen i oppdrettsvirksomhetene langs vår lange kyst. Er prisene på fisk lave, blir det lite eller ingen skatt. Skjer det noe som gir store kostnader, blir det også lav eller ingen grunnrenteskatt. Går oppdrettsvirksomheten med underskudd, vil det kunne fremføres og skattemessig motregnes mot fremtidige overskudd.

En overskuddsbasert grunnrenteskatt vil være nøytral. Det vil si at det som er lønnsomt før skatt, også vil være lønnsomt etter skatt. Bunnfradraget som regjeringen foreslår, reduserer imidlertid nøytraliteten og inviterer til uheldige skattetilpasninger.

En produksjonsavgift vil ikke virke nøytralt. Det som er lønnsomt før skatt, kan bli ulønnsomt etter skatt. Avgiften må betales enten oppdrettsvirksomheten går med overskudd eller underskudd.

Man kan gjøre avgiften avhengig av inntjeningen, eller regne den av en nettoinntekt hvor produksjonskostnader er trukket fra. Jo mer man går i den retningen, desto mer lik vil et produksjonsavgiftssystem bli en overskuddsbasert grunnrenteskatt.

Oljeskattesystemet hadde tidligere produksjonsavgift som et element. Det ble fjernet, nettopp fordi avgiften måtte betales uavhengig av oljeselskapenes inntjening.

Ifølge E24/Aftenpostens reportasje 2. april er det få på Færøyene som forstår hvorfor sjømatnæringen i Norge og Høyre vil vurdere et avgiftsbasert system.

Høyre sier at partiet ikke har tatt standpunkt ennå, men at de vil ha utredet et avgiftsbasert system før det vedtas innføring av en grunnrenteskatt. Ulike varianter av en slik modell ble analysert av havbruksskatteutvalget (NOU 2019:18). Utvalgets konklusjon var klar: «En brutto produksjonsavgift vil kunne ha svært uheldige konsekvenser for havbruksnæringen i Norge. En brutto produksjonsavgift vil medføre en ekstra byrde i perioder med lav lønnsomhet eller for selskaper med lav lønnsomhet, og kan medføre at samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer blir ulønnsomme etter skatt. Det kan vri investeringer bort fra næringen og Norge, gi redusert verdiskaping, mindre innovasjon og færre arbeidsplasser.» (kap. 10.5.2).

Vi har nok kunnskap til å vite at det vil være uklokt å velge et avgiftsbasert system.

Hvorfor Høyre likevel ønsker en slik utredning, og med det risikere å bli sittende på siden av forhandlingene i Stortinget, er uforståelig. Det er viktig for forutsigbarheten og for næringslivet at styringspartiene er enige om skattesystemet, selv om de kan være uenige om enkeltelementer, som skattesatser eller bunnfradrag.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.