I skatteproposisjonen til revidert nasjonalbudsjett har Finansdepartementet sneket inn en overraskende uttalelse som vil skape stor usikkerhet for næringslivet. Uttalelsen fremstår prinsippløs og lite overbevisende.

Bakgrunnen for uttalelsen er en høyesterettsdom i 2014. I dommen avgjorde Høyesterett at fisjon og påfølgende aksjesalg gjerne kunne være skattemessig motivert, men at en slik reorganisering og påfølgende salg hverken stred mot formålene til fisjonsreglene eller fritaksmetoden. Etter dommen sa Skattedirektoratet seg enig med Høyesterett og uttalte at fisjoner med påfølgende aksjesalg ikke lenger skulle gjennomskjæres.

Marius Sollund
Marius Sollund (Foto: Privat)

I forbindelse med lovfestingen av omgåelsesregelen var departementet kryptiske når det gjaldt fisjon og påfølgende aksjesalg. Usikkerheten rundt spørsmålet fremkalte mange spørsmål og henvendelser. Til slutt så departementet seg nødt til å sende et brev til finanskomiteen, der departementet ga beskjed om at det kunne tas inn kommentarer dersom komiteen mente at rettstilstanden skulle fortsette, hvilket komiteen gjorde.

Morten Platou
Morten Platou (Foto: Privat)

I revidert nasjonalbudsjett har departementet satt inn en såkalt «avklaring», hvor de mener bare utfisjonering av eiendom skal gå klar. Dette innebærer at en næringsdrivende kan fisjonere ut eiendom, og deretter selge aksjene skattefritt under fritaksmetoden uten risiko for gjennomskjæring. Dersom man i stedet fisjonerer ut andre eiendeler, eller en virksomhet, står et påfølgende salg av aksjene i fare for å bli gjennomskåret.

Departementets «avklaring» fremstår unødvendig og lite prinsipiell. Det er intet i dommen fra Høyesterett som begrenser vurderingene til fast eiendom. Videre er det uheldig at ellers like transaksjoner behandles ulikt, bare fordi det er ulike eiendeler som inngår i transaksjonen. Hvorfor akkurat eiendom skal spesialbehandles, er ikke lett å forstå.

«Avklaringen» fra departementet bør ikke følges opp av Skatteklagenemnda eller domstolene. Det er kanskje for mye å håpe på, men en kontrabeskjed fra Finansdepartementet hadde vært kjærkomment.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.