Innlegg: Det blir nye tider for statens høye og mørke rådgivere

Nav-saken og skattesakene viser at det er behov for holdingsendring hos staten og dens rådgivere. De må ta borgernes rettssikkerhet og EØS-avtalen på alvor og lojalt følge opp forpliktelsene.

Det er et tankekors at det er de private og deres advokater som må påse at Norge oppfyller sine EØS-rettslige forpliktelser, skriver Bettina Banoun i innlegget.
Det er et tankekors at det er de private og deres advokater som må påse at Norge oppfyller sine EØS-rettslige forpliktelser, skriver Bettina Banoun i innlegget.Foto: Fartein Rudjord
Publisert 4. December 2019, kl. 18.44Oppdatert 4. December 2019, kl. 18.44