Innlegg: Driver korstog mot advokater, gir fortegnet bilde av norsk skattemoral

Tax Justice Network har lenge drevet et korstog mot advokaters taushetsplikt og gir et fortegnet bilde av situasjonen i Norge. Skattemoralen her er god.

Skatteetaten er både etterforsker, «aktor», «dommer» og tvangsinndriver i samme sak, og rettssikkerhetsgarantiene er svakere enn på andre felter. Dette utgjør i sum et viktig bakteppe ved vurderingen av om Skatteetaten skal få enda et inngripende virkemiddel, skriver Bettina Banoun.
Skatteetaten er både etterforsker, «aktor», «dommer» og tvangsinndriver i samme sak, og rettssikkerhetsgarantiene er svakere enn på andre felter. Dette utgjør i sum et viktig bakteppe ved vurderingen av om Skatteetaten skal få enda et inngripende virkemiddel, skriver Bettina Banoun.Foto: Per Ståle Bugjerde
Publisert 10. January 2020, kl. 16.27Oppdatert 15. January 2020, kl. 10.39