Tirsdag vil vi holde innlegg på en digital investorkonferanse på Oslomet der vi setter søkelyset på betydningen av åpenhet om skatt og ansvarlig skattepraksis.

Selskaper som legger uforholdsmessig stor vekt på skatteplanlegging, er ofte mer utsatt for endringer i skatteregler. Tvister og rettssaker som kan følge i kjølvannet av slike endringer er både kostbare for selskapene og tidkrevende for ledelsen.

Som langsiktig investor er vi opptatt av reell verdiskaping over tid og ikke den eventuelle kortsiktige gevinsten som kan oppnås ved aggressiv skatteplanlegging. Vi er derfor tydelige på hva vi forventer av selskapene vi er investert i.

Nicolai Tangen
Nicolai Tangen (Foto: Fartein Rudjord)

I vårt mandat fra Finansdepartementet stilles det krav om at fondet skal forvaltes på en ansvarlig måte. Som eier er et av våre viktigste grep å stille forventninger til selskapene.

Siden vi utga vårt forventningsdokument om skatt og åpenhet i 2017, har vi sendt brev til mer enn 500 selskaper om temaet. Vi har videre fulgt opp våre forventninger i rundt 170 selskapsmøter.

Denne dialogen vil vi nå intensivere.

Carine Smith Ihenacho
Carine Smith Ihenacho (Foto: Per Ståle Bugjerde)

Vi forventer at selskapene betaler skatt der økonomiske verdier skapes og at de er åpne om hvorfor de eventuelt er til stede i lavskattland og lukkede jurisdiksjoner. Noen selskaper er hjemmehørende her, andre har datterselskaper. I begge tilfellene åpner det for muligheter til å unngå skatt, selv om det også kan være andre grunner til at et selskap er til stede i slike jurisdiksjoner.

Vi har nylig satt i gang dialog med en rekke selskaper om deres tilstedeværelse i lavskattland og lukkede jurisdiksjoner der vi ber dem forklare hva slags aktivitet de har her og grunnen til tilstedeværelsen. Som investor spør vi selskapene om retningslinjene og beslutningsprosessene de har for tilstedeværelse i disse markedene.

Våre egne analyser viser at selskapenes rapportering om skatt fortsatt er mangelfull. Vi oppfordrer derfor til bedre rapportering fra selskapene om hvor de tjener penger og betaler skatt. Denne informasjonen gjør det enklere for oss å vurdere selskapenes skattesituasjon og finne mulige «røde flagg».

Dessverre er det svært få selskaper som oppgir denne type informasjon, ofte fordi det ikke er etablert praksis innenfor bransjen. Vi jobber med å bringe sammen selskaper som ønsker å rapportere mer, slik at utfordringer kan løses i fellesskap.

Som eier er dialog utgangspunktet for hvordan vi støtter selskapene i deres arbeid. Vi forventer at styrene i selskapene vi er investert i, aktivt tar ansvar for hvordan de håndterer skatt og ber om informasjon om dette arbeidet. I ytterste konsekvens selger vi oss ut av selskapene. Slike risikobaserte nedsalg er et virkemiddel som tas i bruk når selskapene er mindre og der vi ikke kan oppnå resultater gjennom dialog.

Vi besluttet i forrige uke å selge oss ut av syv selskaper der våre analyser viser at det kan være forhøyet risiko for at de har en skattepraksis hvor skatt ikke betales der økonomiske verdier skapes. Dette er også selskaper som har svært svak eller ingen rapportering knyttet til skatt og åpenhet.

Arbeidet med å fremme ansvarlig skattepraksis er en viktig del av vårt løpende arbeid med ansvarlig forvaltning, og vi vil fremover fortsette med å være en tydelig eier på dette området.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.