Finansminister Trygve Slagsvold Vedum har overfor Stortinget benektet at Norge taper formuesskatt på utflytting. I et svar 23. november til Høyres stortingsrepresentant Ove Trellevik viser Vedum til at i perioden 2010 til 15. november i år flyttet 130 velstående personer ut og 115 inn. Han påstår temmelig oppsiktsvekkende:

«Den samlede formuen til de som flyttet inn, var altså vesentlig høyere enn de som flyttet ut. Disse tallene indikerer dermed at Norge i denne perioden ikke har tapt formuesskatteproveny …».

Ole Gjems-Onstad
Ole Gjems-Onstad (Foto: Fredrik Bjerknes)

Finansministeren sier selv at tallene «ikke er kvalitetssikret. Tallene må derfor tolkes med varsomhet.» Vedums bruk av tallene er klart misvisende. Det er nærmest oppsiktsvekkende hvis Finansdepartementet i sin kommunikasjon med Stortinget setter sammen tall på en slik at de blir misvisende og gjemmer en slags mulige triks bak at opplysningene ikke er kvalitetssikret.

Idet Vedum viser til 115 innflyttede personer, skriver han at disse hadde «gjennomsnittlig nettoformue på om lag tre milliarder kroner i innflyttingsåret». Vedums tall samsvarer ikke med andre undersøkelser av innflyttede. Dagens Næringsliv har kommet frem til langt lavere beløp.

Et stort spørsmål Vedum ikke besvarer, er hvor disse innflyttede med tre milliarder kroner i gjennomsnittlige formue er blitt av.

Hvert år publiseres skattelister der bare et fåtall personer når over tre milliarder kroner. De senere år er vel bare Nicolai Tangen å regne som innflyttet. Han kom tilbake med seks-syv milliarder kroner etter er å ha gitt bort en stor del av formuen.

Men Nicolai Tangen er ikke typisk eller gjennomsnittlig for noe som helst, og hvor i de offentliggjorte tall er noen av de øvrige 114 personer Vedum refererer til?

Under arbeidet med boken «La gründere flytte» foretok undertegnede for 2015 en søk i ligningstall etter innflyttede personer med over 300 millioner kroner i skattepliktig formue. Ingen personer ble funnet. For innflyttede med over 100 eller 200 millioner kroner var antall personer så små (under ti) at tallene ikke kunne opplyses ut fra taushetsplikten.

En feilkilde kan være at finansministeren refererer til Kapitals liste over velstående personer. Her dreier det seg ikke om formuesskattepliktige, men reelle formuer. Men skulle finansministerens tall dreie seg om reelle formuer og ikke formuesskattepliktige formuer, blir det helt galt å si at Norge ikke har tapt formuesskatteproveny.

Det er velkjent at norske selskaper har problemer med å ansette utlendinger med en viss formue fordi skattebelastningen som bosatt i Norge, blir for stor.

Personer kan ha flyttet tilbake fordi de har funnet måter – som å ha verdier i ikke-børsnoterte selskaper – som gjør at formuen ikke gjenspeiles for formuesskatten. Fortsatt er det vanskelig å tro på finansministerens tall.

Vedum bør klargjøre hvorfor de offentliggjorte skattelistene ikke reflekterer hans påstander.

Den rødgrønne regjeringen har skadet Norge ved i politisk blindhet å skjerpe formuesskatten så mye at et stort antall superflinke folk og skapere av arbeidsplasser forlater Norge. Mange kommer neppe tilbake.

Det er urovekkende at finansministeren forsøker å snakke seg bort fra realitetene i stedet for å forholde seg til den virkelighet hans politikk skaper.

En mindre innvending mot Vedums påstander er at Norge uansett taper på utflytting av personer med store formuer selv om noen flytter inn.

En liten feil er at det neppe bare dreier seg om tilbakeflyttede personer, slik finansministeren sier, men personer som flytter inn i Norge uansett om de tidligere har bodd her.

Det er vemodig at Høyres stortingsrepresentant, som stilte spørsmålet, kan ha godtatt et så misvisende svar.

Vedum bør klargjøre hvorfor de offentliggjorte skattelistene ikke reflekterer hans påstander

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.