Knut Bergo, dr. juris, mener mange ikke forstår at «grunnrenteskatter ikke er skatter, men partnerskapskonstruksjoner» (innlegg i DN 11. oktober). Da hopper vi bukt over vanskelighetene med statlig makt.

Vanlige partnerskap er balansert av vern mot hverandres tildragelser, i lovverk og uavhengige domstoler. For staten kan slik selvforpliktelse være vanskelig å oppnå.

Betegnende nok bruker Bergo som autoritet for partnerskapsperspektivet et departementssitat: " … med en nøytral grunnrenteskatt fungerer staten som en passiv partner i selskapenes investeringer». Departementene er jo nettopp statens utøvende arm som burde holdes i tømme av lov og uavhengige domstoler – hvis partnerskapsbetegnelsen skulle holde.

Nå vet vi altså at staten:

  • Forsøker å ta til seg høyere «partnerskapsandel» i enorme porteføljer etter at investeringene er tilbakelagt (som med laks og kraft).
  • Selvtilfreds sier at «grunnrenteskatten er nøytral» nettopp når skatten økes og argumentet åpenbart mangler gyldighet.
  • Både Finansdepartementet og Justisdepartementets Lovavdeling påpeker gråsonene av grunnlovsstridighet (E24 15. oktober) for ekspropriasjon og tilbakevirkende kraft, men mener likevel at dette kan Stortinget kanskje la passere, fordi det er snakk om store summer.

Bergo priser partnerskapsbetegnelsen i en kritikk «oljesubsidiepakken». Pakken er fortellingen om en stat som i elendig, nattlig saksbehandling om særskatter ikke kan ta vare på seg selv, men gir bort folkets penger til særinteresser, tilsynelatende uten å få noe igjen.

Slikt er på ingen måte kriminelt, ei heller uvanlig. Det er illustrasjon av statlige forpliktelsesproblemer.

Tar vi et skritt tilbake, ser vi at særskatter gir forlokkende og farlige handlingsrom i politikken. Slik den lengre og vellykkede petroleumshistorien illustrerer kommer dette handlingsrommet sammen med veldig viktige provenymuligheter – helt uimotståelige, faktisk.

En slik forståelse tilsier ydmykhet og langsomhet i høringsrunder, stortingsforhandlinger og skattejusteringer. Store sprang er altså et problem i seg selv, ikke minst for en stat.

Også i den meget vellykkede petroleumshistorien har staten fått økende partnerskapsandeler uten å betale for dem. Men da inviterte staten og presenterte «glideskalamodellen» for havområder som tilhørte ingen andre – nesten.

For ordens skyld: Eskeland og ENE Senteret samarbeider med brukere og produsenter i energisektoren gjennom forskningsrådsprosjektene Ntrans og Hyvalue.

... særskatter gir forlokkende og farlige handlingsrom i politikken

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.