Anders H. Liland, advokat i KPMG Law Advokatfirma as, tidligere byråsjef/lovrådgiver i Finansdepartementets skattelovavdeling

Kortslutning om skatteklager

«Folk flest» skal ikke lenger få den uavhengige behandlingen av skatteklagene sine som «de rike» får. Finansdepartementet vil ofre rettssikkerhetsgarantien.

Publisert: Oppdatert:

Nå bør politikerne følge nøye med. Det bør ikke lefles med den rettssikkerhetsgarantien som ble etablert ved opprettelsen av den uavhengige Skatteklagenemnda.
Nå bør politikerne følge nøye med. Det bør ikke lefles med den rettssikkerhetsgarantien som ble etablert ved opprettelsen av den uavhengige Skatteklagenemnda. (Foto: Øyvind Elvsborg)