I disse dager får vi tilbake skattemeldingen. Men vet du hva skattepengene dine faktisk går til?

Et initiativ fra Australias skatteetat viser skattebetalere akkurat hvordan pengene deres blir brukt. Dette kaller de en «skattekvittering».

På den australske skattemeldingen inkluderes en oversikt over hvordan den individuelle skattebetaleren bidrar til å dekke offentlige utgifter, dollar for dollar, fordelt på ulike kategorier som helse, utdannelse, trygd og pensjon.

Nyere forskning viser at slik informasjon fører til mer enn bare diskusjoner rundt middagsbordet. Å øke bevisstheten rundt offentlige utgifter kan føre til høyere skatteinntekter, en mindre polarisert offentlig debatt og bedre økonomisk politikk.

Eksempel på australsk skattekvittering. Skattekvitteringen inneholder en tabell som viser hvordan skattepengene dine blir fordelt i 2020, Australian Taxation Office for the Commonwealth of Australia.
Eksempel på australsk skattekvittering. Skattekvitteringen inneholder en tabell som viser hvordan skattepengene dine blir fordelt i 2020, Australian Taxation Office for the Commonwealth of Australia. (Foto: Australian Taxation Office)

I studien «Understanding Tax Policy: How do People Reason?» undersøker Harvard-professor Stefanie Stantcheva hvordan folk gjør seg opp meninger om skattepolitikken. Det viktigste funnet hennes er kanskje dette: Skattepolitikken oppleves som mer rettferdig når befolkningen har mer kunnskap om den. Det gjelder uavhengig av politisk ståsted som respondentene oppgirr.

Stantcheva viser også at hovedfaktoren for hvor mye folk støtter opp om skattesystemet, er hvor rettferdig de oppfatter at det er. Så økt kunnskap om skattesystemet leder til økt følelse av rettferdighet, som igjen leder til en mer positiv innstilling til skattesystemet.

Hvis folk er mer positivt innstilt til skattesystemet, vil de også være mindre fristet til å drive med skatteunndragelse og skatteomgåelse. Dette gjør skattesystemet mer effektivt, og gir økte inntekter uten at skattesatsene stiger.

Mohammad R. Allahdadi
Mohammad R. Allahdadi

Men det er ikke det eneste en skattekvittering kan bidra til. En oversikt over hva vi faktisk betaler for, vil også forbedre den offentlige samtalen om skatt og offentlig finansiering ved å gi folk et mer faktabasert grunnlag for debatt.

Stantcheva skriver at det eksisterer en «polarisering av virkelighetsoppfatningen» mellom den politiske høyre- og venstresiden. Denne polariseringen drives av sosiale medier og alternative nyhetskilder, som fremstiller nyhetssaker med villedende hensikt. Dette fører til at deltagere i offentlig debatt kan ha vidt forskjellige virkelighetsoppfatninger.

Polina Novikova
Polina Novikova

Å ha en skattekvittering svart på hvitt kan derfor begrense det Stantcheva omtaler som «betydelige uenigheter i støtte til skattepolitikk mellom grupper», og derfor danne et solid faktagrunnlag for videre debatt.

Det er enklere å forholde seg til at du betaler 187 kroner i bistand til utviklingsland i år enn til overskrifter som advarer mot bunnløs offentlig sløsing.

Selv om denne studien er gjort i USA, hvor bekymringer rundt alternative fakta og falske nyheter er mer på agendaen enn i Norge, ser vi likevel lignende tendenser her hjemme. En skattekvittering kan derfor være et steg på veien i kampen mot en polarisering av virkelighetsoppfattelsen.

Gorm Osborg
Gorm Osborg

En forbedring av den offentlige debatten vil kunne ha en positiv effekt på den økonomiske politikken. Forskningsartikkelen viser at også hvor effektivt og omfordelende skattesystemet oppleves, spiller en viktig rolle for folks støtte til skattereformer.

Når befolkningen blir mer var offentlige utgifter i detalj, vil de også kunne kommunisere bedre til politikere hvilke deler av statsbudsjettet og skattepolitikken de støtter eller ikke støtter. Dette kan i sin tur påvirke politikernes prioriteringer under lokal- og stortingsvalg.

Dessuten kan det oppmuntre politikere til å være mer økonomisk ansvarlige, siden sløsing med offentlige midler vil være tydeligere for velgerne.

Håkon B. Soydan
Håkon B. Soydan

Det kan argumenteres for at en skattekvittering kan bli brukt som politisk propaganda av en sittende regjering. Å kunne bestemme hvordan kategoriene deles opp, samt hva de skal hete, kan gi makt til å påvirke det offentlige ordskiftet. For å sikre legitimitet og uavhengighet bør ansvaret for utformingen av skattekvitteringen derfor legges til Skatteetaten eller Statistisk sentralbyrå.

Innføringen av en skattekvittering er en genistrek fra den australske Skatteetaten. Regjeringen burde se dit for inspirasjon. Det er tross alt våre skattepenger som brukes, så det burde være lett å vite hvor pengene går.

En skattekvittering kan gi oss økte skatteinntekter, en bedre offentlig debatt og mindre sløsing av offentlige midler. Det er mye gevinst for lite innsats.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.