Ingrid Hjertaker og Gregar Berg-Rolness i Tax Justice Network skriver i sitt debattinnlegg i DN 17. januar om mitt innlegg om myter i omsorgssektoren (DN 4. januar). De har sikkert mye rett i det de sier, på generelt grunnlag, men de burde ha konsentrert seg om selskapene og sektoren jeg skrev om, nemlig konsernene som leverer tjenester til norske kommuner.

Deres kritikk av mine påstander treffer nemlig ikke. De dominerende selskapene er hjemmehørende i Norge og Sverige, de er ikke, slik de to skriver, eierselskaper i skatteparadiser. Flere av selskapene har store aksjonærer som er lokalisert i lavskattland, men det er noe helt annet.

Hjertaker og Berg-Rolness er redd for at oppkjøpsfondene manipulerer kontantstrømmer med store internlån, men det viser seg altså at de relevante konsernene er børsnotert, og i deres årsberetninger kan vi lese at de finansieres med banklån, betaler skatt og for øvrig opererer transparent, som ethvert børsnotert skandinavisk selskap. Det er lite tegn til interntransaksjoner med nærstående parter, men som børsnoterte må de uansett gjøre slike transaksjoner på armlengdes avstand, til markedsvilkår.

Diskusjonen om skattlegging av Starbucks, Google og andre globale selskaper kan ikke blandes inn i en diskusjon om de norske/svenske omsorgsselskapene.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.