I DN 3. januar skrev vi at skatterådgivning bør være unntatt advokatenes sterke taushetsplikt, og at større advokatkontorer i Norge fremhever taushetsplikten for sine skatterådgivningstjenester som en fordel. I DN 12. januar skriver Bettina Banoun at « … dette er infamerende påstander uten rot i virkeligheten».

Ja vel.

Her er ett eksempel: Et av Nordens største advokatselskaper skriver på sine nettsider: «Vi tilbyr disse internasjonale skattetjenestene samtidig som vi gir klienter fordelene av advokaters taushetsplikt [ …].» Det samme selskapet gir i tillegg detaljerte beskrivelser om hvordan kunder kan innrette seg for å beskytte sine forretningsinteresser ved hjelp av taushetsplikten.

Skattemoralen er god i Norge, sier Banoun. Ja, blant de fleste av oss, men skattemoralen er svært ujevnt fordelt. Skatteunndragelsen blant de rikeste 0,1 prosent av befolkningen i Skandinavia er ti ganger høyere enn hos snittet av befolkningen.

Hun anfører at det er få etater som har så inngripende hjemler som Skatteetaten. Det er jo et resultat av at skattesystemet er basert på tillit og dermed er svært sårbart for misbruk. Uten kontrolltiltak og gode informasjonskilder vil dette systemet forvitre.

Banoun argumenterer for betydningen av advokaters taushetsplikt og fortrolighet med sin klient. For den reelle advokatgjerningen er vi selvsagt enige. Debatten vi reiser er ikke om det skal være en taushetsplikt eller ikke, men når den må vike for andre samfunnshensyn. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.