Skattedirektør Hans Christian Holte advarer i Dagens Næringsliv 18. september mot nasjonale tiltak for å skattlegge digitale selskaper. Han oppfordrer til å «bevare troen på det internasjonale samarbeidet».

Troen må imidlertid suppleres med realisme.

Å omfordele dagens beskatningsrett er et betent politisk spørsmål, som møter sterk motstand fra selskap og enkeltland. OECD har utsatt fristen å bli enig om skatteløsningene flere ganger. USA står steilt på sin løsning, og land som Sveits mobiliserer støtte til en koalisjon av land for å blokkere alle OECDs forslag til digitalskatt.

Uenighetene har gjort at OECD har gått bort fra målet om konsensus mellom alle 132 deltagende land. Nå holder det at grupper av land er enige.

Holte fremstiller nasjonale tiltak og internasjonale forhandlinger som motsetninger. Frankrike og Storbritannia deler ikke dette synet. De støtter det internasjonale skattereformarbeidet samtidig som de har innført nasjonale løsninger.

Også EU støtter OECD, men har en tidsplan for egne forslag dersom OECD feiler.

Les også Kari Elisabeth Kaskis kronikk: Vi må ta debatten om skatten denne høsten dnPlus

Nasjonale tiltak bidrar med et press inn i OECD-forhandlingene og vil kunne supplere eventuelle internasjonale regler dersom disse ender opp som svake minimumsløsninger.

Vi står sammen med blant andre forskere som Joseph Stiglitz og Thomas Piketty i å kreve en større, internasjonal skattereform som er langt mer omfattende enn det OECD foreslår. I likhet med forskerne ser vi heller ingen motsetning mellom dette arbeidet og nasjonale tiltak.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.