Tina Bru er sist ut i sakene der Skatteetaten har sendt varsel om skattekrav til stortingsrepresentanter og statsråder. For utenforstående er prosessen i sakskomplekset et underlig skue. Myndighetene krangler for åpen scene om hvordan sentrale regler om skattefradrag for pendlerboliger skal forstås.

Herdis Helle
Herdis Helle

Når den politiske skjebnen til våre fremste folkevalgte står på spill, burde Finansdepartementet og Statsministerens kontor kommet frem til et felles standpunkt til skattejusen før de gikk offentlig ut med egne særstandpunkt. Har Skatteetaten og Finansdepartementets skattelovavdeling tatt feil, vil det være en skandale.

Selv om politikerne til sist skulle få medhold, er saker om skatteunndragelse ødeleggende for populariteten de trenger for å få og beholde verv og posisjoner.

Slik pendlerboligsakene står nå, gir de inntrykk av å være testsaker for hvor langt retten til å beskatte pendling rekker generelt.

Det har fått lite oppmerksomhet at sakene kan få betydning for en langt større krets enn toppolitikerne.

Lex-gutterom

Flere av forbundene til min arbeidsgiver, LO, organiserer unge arbeidstagere som pendler. Noen av dem kan stå i fare for å få en skattesmell om Skatteetaten sitt syn vinner frem. Jeg jobber ikke med skatterett og rådgir ikke dem. Når jeg likevel har prøvd å sette meg inn i reglene, skyldes det at vi har en gutt på 15 år som bor gratis på gutterommet.

Sønnen vår er lærling hos en betongentreprenør. Fordi han er ung, trenger han fremdeles hjelp med kontrakter, skattekort, BSU og andre spørsmål som oppstår når man tar sine første skritt inn i arbeidslivet. Et av dem er hvilke regler som gjelder når han skal jobbe på anlegg. Da vil han bo på brakkerigg eller i bolig som bedriften leier nær anlegget.

Med gutteromssakene friskt i minne, har jeg klikket meg gjennom Skatteetatens digitale veileder, «Er jeg pendler?». Der får jeg oppgitt at sønnen vår er pendler.

Samtidig utheves det i rødt at han ikke har krav på skattefradrag for bokostnadene på anlegget, fordi han ikke har merkostnader til dobbel husholdning. Slik jeg forstår dette, skal arbeidsgiver innrapportere og gjøre forskuddstrekk i den lille lærlingelønnen hans for fordelen med å bo på brakkerigg eller annen bolig ved anlegget. Dette på tross av at han pådrar seg merkostnader i vanlig forståelse av begrepet: boligutgifter han ikke har når han arbeider nær hjemmet sitt.

Jeg synes det er urimelig, men vil selvsagt sørge for at sønnen vår innretter seg om det faktisk er slik at han skal beskattes for dette.

Nå vet ikke jeg når gutteromsregelen blei inntatt i veilederen. En rask telefon til noen venninner som fører regnskap for anleggsbedrifter, gir i alle fall indikasjoner på at kunnskapen om gutteromsregelen er fraværende i bransjen.

De har aldri innrapportert og gjort forskuddstrekk for fordelen arbeidere som bor hjemme på gutterommet har når de bor på anlegg på bedriftens regning.

Lex-Tina Bru

Jeg har også undersøkt, i samme digitale veileder, om sønnen vår slipper å skatte for fordel ved å bo gratis på anlegg dersom han flytter inn i en leilighet vi disponerer. Da står det at han har rett til fradrag for losji etter faktiske utgifter. Det forstår jeg slik at bedriften hans ikke skal innberette og forskuddstrekke når den betaler bokostnader på anlegget.

Det står ingen ting om at sønnen vår skal fordelsbeskattes dersom vi lar han låne leiligheten gratis eller til nærståendepris. Det har derimot Tina Bru fått varsel av Skatteetaten om at hun skal for sine pendlerboliger. Hva gjelder for vår sønn her?

Nok en telefon til venninnene mine i anleggsbransjen avdekker at de ikke innberetter og forskuddstrekker anleggsarbeidere som bor gratis eller leier til nærståendepris hos foreldre eller annen familie.

Har lex-Giske blitt
til lex Knag Fylkesnes?

Hva om sønnen vår kjøper egen leilighet og delfinansierer ved å leie ut et rom til en arbeidskamerat eller student: Betyr slik utleie at han ikke får fradrag for bokostnadene på anlegg?

«Er jeg pendler?» -veilederen og regnskapsvenninnene mine er samstemte: Han har krav på fradrag for losji etter faktiske kostnader selv om han leier ut hybel.

For stortings- og statsrådsboliger har det vært godt kjent. I 2003 hadde VG et kritisk oppslag om daværende stortingsrepresentant Trond Giske som ikke ble fordelsbeskattet av pendlerbolig på Gimle terrasse når han leide ut to hybler i ungkarsleiligheten i Trondheim.

Skatteekspert Christian Vennerød mente det var umoralsk at regelverket var slik når andre enslige pendlere ikke ville fått pendlerfradrag i en tilsvarende situasjon. De ville blitt ansett som bosatt i Oslo selv om de beholdt bolig i hjembyen. Vennerød hadde derimot ingen innvendinger mot at Giske innrettet seg i samsvar med regelverket slik det faktisk var.

Nå ser det ut som Skatteetaten har lagt om praksis. I november 2021 hadde E24 et oppslag om Torgeir Knag Fylkesnes, som leide ut rom i leiligheten i Tromsø mens han var på Stortinget. Seksjonssjef Lene Marie Ringså opplyste at utleie hadde konsekvenser for om gratis stortingsbolig var skattepliktig fordel. Ved hel eller delvis utleie var ikke pendlerbolig skattefritt, uten ved utleie av separat boenhet.

Hun presiserte at regelen var den samme for andre innbyggere.

Hvorfor Skatteetaten tilsynelatende har forandret syn, fremgår ikke av artikkelen. For meg som skal rådgi en ungdom på vei inn i pendlertilværelsen, spiller praksisendringen mindre rolle enn det gjør for politikere som har fått varsel om skattekrav som både er økonomisk belastende og karriereødeleggende.

Det viktige for meg er at Skatteetaten oppdaterer veilederne sine slik at reglene blir forståelige for arbeidstagere og bedrifter.

Stortinget bør også kjenne sin besøkelsestid. Det må presiseres i lovverket hva merkostnadsbegrepet betyr.

Skatteregler kan ikke utformes slik at man risikerer å måtte etterbetale store summer som følge av at man har trådt feil i et uforståelig regelverk.

En rask telefon til venninner som fører regnskap for anleggsbedrifter, gir indikasjoner på at kunnskapen om gutteromsregelen er fraværende i bransjen

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.