De siste månedene har over 50 rikinger flyttet til Sveits for å unngå norsk beskatning. Mange av dem er nok tiltrukket av Sveits' lave beskatning av aksjeinntekter. Sveits har i praksis ingen skatt på kapitalgevinster, og skatten på aksjeutbytte er i praksis ti prosent.

Til sammenligning betaler norske aksjeeiere mer enn 35 prosent skatt når de mottar utbytte fra norske selskaper.

For å sikre at utenlandske aksjeeiere skattlegges på lik linje med innenlandske aksjeeiere, har de fleste land i verden innført såkalt kildeskatt på utbytte. I Norge må utenlandske aksjeeiere betale 25 prosent skatt på utbytte betalt fra norske selskaper. Dersom det betales et utbytte på 100 kroner, må den utenlandske aksjeeieren betale 25 kroner til norske myndigheter.

Johannes T. Bangum
Johannes T. Bangum

Denne kildeskatten reduseres vanligvis dersom Norge vet at den utenlandske aksjeeieren betaler skatt i hjemlandet. Norge trenger ikke å ilegge en kildeskatt dersom utbyttet uansett blir skattlagt i utlandet. Gjennom skatteavtaler som Norge inngår med andre land, reduseres derfor kildeskatten.

Norge inngår ikke skatteavtaler med tradisjonelle skatteparadis. Slike land skattlegger ikke sine innbyggere. Norge ilegger derfor kildeskatt mot slike land for å sikre at utenlandske aksjeeiere boende i skatteparadiser blir skattlagt.

Basert på dette rasjonale bør Norge bare redusere kildeskatten mot Sveits dersom Sveits skattlegger sine aksjeeiere. I realiteten betaler aksjeeiere i Sveits null skatt dersom de realiserer en gevinst ved å selge aksjer i selskapet sitt, mens de betaler ti prosent skatt dersom utbytte betales fra selskapet til aksjeeieren. Dette gjør egentlig Sveits til et skatteparadis for aksjeeiere.

DN mener: Moralske skjenneprekener får ikke formuende mennesker til å bli i Norge dnPlus

Derfor skulle man tro at Norge fortsatt har en kildeskatt mot Sveits. Men det har vi ikke.

I 2010 ble Norge og Sveits enige om å fjerne kildeskatten på utbytte som betales fra et norsk selskap til et sveitsisk selskap.

Utbytte kan derfor sendes skattefritt fra et norsk selskap til et sveitsisk selskap.

Deretter kan den sveitsiske aksjeeieren ta ut utbytte fra det sveitsiske selskapet enten ved å selge aksjene skattefritt eller betale ti prosent i utbytteskatt.

Enigheten mellom Norge og Sveits fra 2010 er kanskje en av grunnene til at over 50 norske rikinger har flyttet til Sveits. Hvorfor skal man betale mer enn 35 prosent utbytteskatt i Norge når man kan flytte til Sveits og motta aksjeutbytte skattefritt?

Norge bør nå reforhandle skatteavtalen med Sveits for å gjeninnføre en kildeskatt. Dette vil fjerne noe av incentivet til å flytte til Sveits.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.