Vår kritikk av studien av formuesskatt er redelig

Vi har kritisert en rapport om effektene av formuesskatt for metodesvakheter ( DN 7. oktober og i DN 10. oktober). Forfatterne av studien, Marie Bjørneby, Simen Markussen og Knut Røed, har svart at vår kritikk er unyansert og at den ikke er forenlig med vår rolle som professorer (DN 8. og 14. oktober).

Åpen debatt om vitenskapelige metoder og resultater er nødvendig for å kvalitetssikre og videreutvikle forskning. Som professorer oppfatter vi det som en del av vårt samfunnsoppdrag å delta i faglige diskusjoner, om de foregår på seminarrommene, i vitenskapelige journaler eller i det offentlige rom.

Høy kvalitet er selvfølgelig svært viktig for forskning som får mye oppmerksomhet i samfunnsdebatten.

Så til kjernen i metodedebatten. Ingen av Bjørnebye, Markussen og Røeds svar rokker ved vår kritikk om at deres resultat ikke nødvendigvis avdekker en årsakssammenheng. De har etter vår mening ikke gjort nok for å sannsynliggjøre at bedriftene de sammenligner faktisk kan sammenlignes.

Vår kritikk av Bjørnebye, Markussen og Røeds studie har også fått bred støtte fra norske forskere som er ledende på å bruke slike metoder (NRK.no 21. oktober).

Å påvise årsakssammenhenger i data er ingen enkel øvelse. Og tvil er selve dna-et i god forskning. Vi håper Bjørnebye, Markussen og Røed vil lytte til disse innspillene fra fagfeller og at debatten bidrar til å styrke beslutningsgrunnlaget for økonomisk politikk over tid.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.