Siv Jensen i innlegg: Fritaksmetoden forblir

Det er betalt selskapsskatt for store deler av de 80 milliardene DN omtaler som «skattefrie inntekter». Uten fritaksmetoden ville de blitt kjedebeskattet, og kapital ville blitt innelåst lite produktive bedrifter.

Stortinget innførte altså i praksis en ny og skjerpet beskatning av aksjeinntekter for personlige aksjonærer, og aktørene innrettet seg etter dette, skriver finansminister Siv Jensen i innlegget.
Stortinget innførte altså i praksis en ny og skjerpet beskatning av aksjeinntekter for personlige aksjonærer, og aktørene innrettet seg etter dette, skriver finansminister Siv Jensen i innlegget.Foto: Per Ståle Bugjerde
Publisert 18. December 2019, kl. 15.08Oppdatert 18. December 2019, kl. 15.08