Skatteetaten er uenig med skatteutvalget i flere forslag

Skatteetaten fraråder endringer av formuesskatten, skatt på bolig og innføring av arveskatt før det er kommet på plass regelverk og løsninger som gir etaten korrekt informasjon om skattegrunnlag.

Sentralt for formues- og arveskatt er hvem som egentlig eier eller disponerer en eiendel. Per i dag har Skatteetaten ingen felles modell for opplysninger om eierskap, skriver Nina Schanke Funnemark og Harald Johannessen.
Sentralt for formues- og arveskatt er hvem som egentlig eier eller disponerer en eiendel. Per i dag har Skatteetaten ingen felles modell for opplysninger om eierskap, skriver Nina Schanke Funnemark og Harald Johannessen.Foto: Øyvind Elvsborg
Publisert 20. April 2023, kl. 18.00Oppdatert 20. April 2023, kl. 21.16