Skjermer en stadig mindre del av utbyttet

Ola Kvaløy, Jarle Møen og Ragnar Torvik, alle medlemmer av Skatteutvalget, svarer i DN 23. januar på min kritikk av skjermingsreglene. Siden deres gjengivelse av min kronikk (i DN 18. januar) ikke er dekkende, vil jeg gjerne benytte anledningen til en kort presisering.

Så lenge tilbakeholdt overskudd vokser raskere enn skjermingsgrunnlaget (som i virkeligheten har krympet), vil skjermingen av en gitt utbytteprosent gå asymptotisk mot null, skriver innleggsforfatteren.
Så lenge tilbakeholdt overskudd vokser raskere enn skjermingsgrunnlaget (som i virkeligheten har krympet), vil skjermingen av en gitt utbytteprosent gå asymptotisk mot null, skriver innleggsforfatteren.Foto: Øyvind Elvsborg
Publisert 23. January 2023, kl. 13.59Oppdatert 23. January 2023, kl. 14.05