Innlegg: Skogplanting har positiv klimaeffekt

DN Magasinets artikkel om klimaskog baserer seg på et skjevt utvalg av forskning når det gjelder klimagasseffektene av skogplanting.

En oppsummerende studie av internasjonal forskning tilser at anslagsvis ti prosent av karbonet i jord forsvinner etter en flatehugst, skriver artikkelforfatterne.
En oppsummerende studie av internasjonal forskning tilser at anslagsvis ti prosent av karbonet i jord forsvinner etter en flatehugst, skriver artikkelforfatterne.
Publisert 15. October 2021, kl. 18.01Oppdatert 15. October 2021, kl. 18.01