Innlegg: Mangelfullt om treplanting som klimatiltak

Dagens Næringslivs oppslag om klimaskog i Magasinet har klare mangler. Den ser blant annet bort fra at tømmer kan erstatte andre, klimaforurensende materialer.

Ja, det er mye karbon lagra i skogsjord, men skogbruk påvirker lageret nede i bakken i liten grad, skriver Rune Hedegart.
Ja, det er mye karbon lagra i skogsjord, men skogbruk påvirker lageret nede i bakken i liten grad, skriver Rune Hedegart.Foto: Luca Kleve-Ruud
Publisert 13. October 2021, kl. 17.53Oppdatert 13. October 2021, kl. 17.53