Innlegg: Det finnes ikke én riktig hugstform for all norsk skog

Både flatehugst og alternativene har styrker og svakheter, så hugstform bør bestemmes av formålet, ikke av idealisme eller gammel vane.

Ulempen med flatehugst er at det favoriserer en skog med bare grantrær eller bare furutrær, skriver Paul McLean og Christian Kühne.
Ulempen med flatehugst er at det favoriserer en skog med bare grantrær eller bare furutrær, skriver Paul McLean og Christian Kühne.Foto: Carina Johansen
Publisert 7. December 2021, kl. 18.50Oppdatert 7. December 2021, kl. 18.50