Innlegg: Ferdig med å bortforklare?

Fakta viser at norsk skog er hardt påvirket og at artsmangfoldet sliter. Skognæringen bør bruke mindre tid på bortforklaringer.

Mengden dødt trevirke er fortsatt svært lav, sett fra artenes ståsted, skriver Anne Sverdrup-Thygeson.
Mengden dødt trevirke er fortsatt svært lav, sett fra artenes ståsted, skriver Anne Sverdrup-Thygeson.Foto: Aleksander Nordahl
Publisert 14. December 2021, kl. 18.55Oppdatert 14. December 2021, kl. 18.55