På samme måte som noen barn og ungdommer synes enkelte fag i skolen er for vanskelige og trenger ekstra hjelp, synes andre barn og ungdommer enkelte fag er for enkle og trenger ekstra utfordringer. Begge deler kan oppleves utfordrende og lite motiverende, og kan i verste fall føre til at elevene faller fra i skolen.

Rundt ti til 15 prosent av elevene i den norske skolen har stort læringspotensial. Det betyr at det sitter rundt 90.000 elever i grunnskolen som ikke alltid får den utfordringen de trenger i fagene.

I utgangspunktet har alle elever rett til tilpasset undervisning i dag, men norsk skole er for dårlige til å gi ekstra utfordringer til elever med høyt læringspotensial. I Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til Skole-Norge høsten 2019 kommer det frem at syv av ti kommuner at de ikke har planer og strategier for barn og elever med stort læringspotensial, og flere skoleeiere og skoleledere mener at skolene ikke tilpasser opplæringen til denne gruppen i stor nok grad.

Det er for dårlig at mange barn og unge ikke får de utfordringene de trenger. De trenger også lærere som fanger dem opp og gir dem utfordringer på deres nivå. Forskning viser at dersom disse elever ikke får utfordringer tilpasset seg, så er faren stor for at de kjeder seg, mister motivasjon og lærelyst. Til slutt kan de droppe ut av skolen.

Jeg tror vi må erkjenne at vi ikke har klart å skape en skole som i stor nok grad tar hensyn til at det er noen elever som faktisk kjeder seg i enkelte fag. Det er behov for å gjøre mer for å gi elever som er over gjennomsnittet sterke i enkelte fag nok utfordringer.

Dersom Høyre vinner valget, lover vi å legge til rette for forserte løp hvor elever på ungdomsskolen kan ta fag på videregående og få disse godskrevet, og få på plass nasjonale regler for forsering av utdannelse. Vi vil også sørge for at flere elever på videregående skole kan få tyvstarte på høyere utdannelse gjennom bedre samarbeid mellom fylkeskommuner og utdannelsesinstitusjonene.

En skole som har fått dette til er Hetland videregående skole i Stavanger. I 2014 etablerte de topplinjen innovasjon og ledelse. Her får elevene i løpet av de vanlige tre årene generell studiekompetanse, men de får også ti studiepoeng fra Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger, i tillegg til helt særskilt kompetanse innenfor bedriftsetablering og markedsføring, ledelse og innovasjon. Slike tilbud vil vi se mer av!

Dersom den norske skolen skal lykkes med å løfte alle elever, må vi også klare å ivareta behovene til elever som har ekstra høyt læringspotensial i enkeltfag. Disse elevene må også få mulighet til å lære nye ting, oppleve mestring og få utfordringer for å holde motivasjonen oppe og fullføre skoleløpet.

Vi har ambisjoner for hver enkelt elev, og skal bygge en kunnskapsskole som gir muligheter for alle.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.