I år, som hvert år, er det stor spenning knyttet til statsbudsjettet. Friskolenes økonomiske ramme blir årlig fastsatt etter en analyse av offentlige skolers driftskostnader. Disse genererer friskolenes tilskuddssatser. Det interessante er at dette regnestykket alltid baserer seg på tallene fra tidligere år.

Tallgrunnlaget for 2022-satsene er basert på skolenes regnskap fra 2020.

Det vil si koronaåret.

Bernard Daub
Bernard Daub (Foto: Fredrik Bjerknes)

Som sikkert mange har fått meg seg, har Solberg-regjeringen delt ut en god del ekstra millioner for å drive skole i krisetider. Hvordan er det da mulig at konklusjonen er at det har vært billigere å drive skole i koronatider enn i et vanlig skoleår?

På dette grunnlaget har tilskuddssatsene til friskolene blitt redusert fra cirka 5000 kroner til 7000 kroner per elev, avhengig av studieretning. For en skole med cirka 500 elever betyr dette et inntektstap på mer enn tre millioner i 2022.

I tillegg må skolene ivareta lønns- og prisveksten.

Det trengs ikke omfattende økonomisk skolering til for å forstå at regnestykket ikke går opp.

Det er derfor svært overraskende at myndighetene kan legge frem et slikt forslag i statsbudsjettet uten at alarmklokkene ringer.

Et naturlig spørsmål burde være: Hvordan skal skolene ivareta sine forpliktelser med en slik historisk kutt i tilskuddene? Må man ikke kunne forvente at skolene blir ivaretatt på lik linje alle andre næringer som fortsatt får støtte fra myndighetene for å komme ut av krisen?

For friskolene er konsekvenser av reduksjon av tilskuddssatsene svært alvorlig, det vil svekke skolenes drift betraktelig og vil føre til nedbemanning og redusert læringskvalitet for elevene.

Det er uventet at den avtroppende regjering setter friskolene i denne situasjonen, det var en svært overraskende avskjedsgave. Vi håper at dette var en feil og at den nye regjeringen setter denne problemstilling på dagsordenen.

Det har vært utfordrende nok å drive skole gjennom pandemien, vi trenger ikke et post-korona strupetak.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.