De fleste håper på rask økonomisk oppgang nå som de offentlige smitteverntiltakene lettes og mange senker skuldrene. Økonomisk optimisme kan fremskynde kjøp, investeringer og (re-) ansettelser og igangsette selvforsterkende positive prosesser.

Samtidig må vi regne med økt smittespredning og at offentlige tiltak erstattes eller suppleres av sterkere forholdsregler som sårbare og deres nærstående treffer, for å verge seg mot sykdom og død. Denne gruppen står for en vesentlig del av samfunnets samlede kjøpekraft.

Mange typer personlig tjenesteyting forutsetter nærkontakt og flere bransjer kan derfor oppleve vesentlig og vedvarende inntektssvikt dersom smittespredningen øker.

Oslo-politiet har nylig rapportert om ungdomsansamlinger på opptil flere hundre personer hvorav mange har vært sanseløst fulle. Vi bør spørre oss selv hvor mye smitte vi egentlig har råd til å la våre ungdommer spre når vi vet hvilke negative helsemessige og økonomiske konsekvenser det kan ha.

Skal vi opprettholde en brukbar fart i samfunnsøkonomien i årene som kommer, må vi gjøre en felles innsats for økt sosial kontroll mot smittespredning. Men også bøter bør vurderes.

Det er et paradoks at man kan bli bøtelagt for å pisse på et offentlig sted uten toalett mens man ganske fritt kan spre potensielt dødelig smitte.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.