I skrivende stund er fem av seks alvorlig syke pasienter på den nyåpnede, ekstra intensivavdelingen for covid ved OUS-Ullevål, ikke vaksinerte. De behandles og pleies døgnet rundt av personell som skulle tatt seg av andre pasienter. Av denne grunn må sykehuset redusere kapasiteten betydelig for kirurgiske inngrep.

Regjeringen har bestemt at hele samfunnet skal stramme inn med nye smitteverntiltak, fordi man er berettiget redd for at en ny bølge av syke, ikke-vaksinerte skal stjele enda mer av sykehusenes begrensede ressurser. Trusselen som de ikke-vaksinerte representerer, kan imidlertid reduseres på to alternative måter: enten ved at de vaksinerer seg, eller ved at de må underkaste seg strengere smitteregimer enn den vaksinerte del av befolkningen.

Er det urimelig å forlange dette?

Vi lever i et samfunn med mange goder, rettigheter og noen plikter. Dette må til for at samfunnet skal fungere til alles beste. Vi kaller det ofte en samfunnskontrakt. Vi må betale skatt og følge lovregler, selv om det ikke alltid passer med vår egen mening.

Det har også vært stilt mange ekstra krav til oss fra samfunnet under pandemien. Disse har vært tilpasset den smittefaren hver enkelt av oss utgjør til enhver tid, for eksempel færre krav etter at de fleste har latt seg vaksinere. Et logisk og rimelig krav ville være at ikke-vaksinerte fremdeles må underkaste seg samme smitteverntiltak som gjaldt for alle når ingen var vaksinerte.

Det vil si at ikke-vaksinerte, av hensyn til den ekstra samfunnsfaren de representerer ut fra egen beslutning, må pålegges tiltak som hele befolkningen måtte akseptere gjennom store deler av 2020, slikt som totalt forbud mot: å besøke eldre, delta i kulturliv, delta i sosiale sammenkomster, gå på byen, gå på restaurant, møte opp på kontoret, foreta reiser og så videre.

Ganske tøft for dem det gjelder, men alternativet er at dette kan bli gjeldende for alle igjen, i tillegg til at helsevesenet belastes utover tålegrensen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.