Regjeringen er bekymret for boligmarkedet i Oslo og velger å avgrense mulige kjøpere ved et pennestrøk: Du skal ikke få kjøpe bolig i Oslo hvis du har en fra før, med mindre du sitter godt nok i det til å holde låneandelen under 60 prosent.

Politikken vil redusere boligtilgangen, den representerer vilkårlig ekspropriasjon i Oslo og forkludrer viktige politiske prosesser som statsbudsjett, bankregulering og sosialpolitikk.