Bruken av norsk fagspråk har lenge vært et tema i den norske samfunnsdebatten. Språkrådet oppfordrer til å bruke norsk når vi kan, og engelsk når vi må.

Men hva med kvaliteten på de engelske faguttrykkene i de tilfellene der norske bedrifter velger å bruke engelsk? Tilstrekkelig engelsk språkkompetanse er ikke nødvendigvis til stede i de norske fagmiljøene.

Agnes Bamford
Agnes Bamford

I lokalene til en norsk finansinstitusjon henger det et skilt pålydende «broker hall», en direkte oversettelse av den norske termen meglerhall. Dessverre er oversettelsen feil, og for besøkende fra det store utland vil «broker hall» høres meningsløst ut.

Victoria S. Nydegger Schrøder
Victoria S. Nydegger Schrøder

Ukorrekt bruk av engelsk er i beste fall komisk, i verste fall et potensielt juridisk problem.

Hva synes du om uttrykkene «constituted leader», «the nettbank» og «money laundry»? Dette er eksempler på feilaktige oversettelser av konstituert leder, nettbank og hvitvasking av penger som vi har observert i norsk næringsliv.

Innenfor et bestemt fagområde, som for eksempel finans, revisjon og strategi, uttrykker man seg på en bestemt måte. Dette kalles fagspråk. Fagspråk kjennetegnes av spesielle ord og uttrykk. Norsk næringsliv blir mer og mer internasjonalt, og korrekt engelsk fagspråk er viktig for å lykkes.

Hvordan kan vi i Norge bli bedre på engelsk fagspråk og sikre at vi fremstår profesjonelt i internasjonal kommunikasjon?

Norges Handelshøyskoles (NHH) nye termbase for økonomisk-administrative fagområder kan hjelpe bedrifter med engelsk fagspråk slik at de unngår å trakke i salaten.

Dette er en fritt tilgjengelig og søkbar ressurs som gir tilgang til terminologi innen økonomisk-administrative fag. Her kan både bedrifter, media, studenter, forskere og andre finne gode, kvalitetssikrede oversettelser av faguttrykk.

Så hva er de korrekte oversettelsene av meglerhall, nettbank, konstituert leder og hvitvasking av penger?

Dersom en bank ønsker å oversette termen meglerhall til engelsk, så vil de finne trading floor i den nye termbasen. Dermed unngår de å henge opp skilt med feilaktige oversettelser i lokalene sine.

Oversettelsen av nettbank er internett bank eller online bank.

Leter en etter hva konstituert leder heter på engelsk, vil en finne interim manager, og slippe å flause seg ut.

Dersom en leter etter det engelske uttrykket for hvitvasking av penger, finner en ikke «money laundry», som direkte oversatt er «pengeskittentøy» eller «pengevaskeri», men «money laundering».

Termbasen er også et godt verktøy for å styrke norsk fagspråk. I mange sammenhenger kan det være for lett å ty til engelske termer når det finnes like gode alternativer på norsk. Bedrifter som ønsker å bidra til å styrke norsk fagspråk kan slå opp disse engelske termene som ofte brukes, og finne tilsvarende norske termer, og jobbe for å innføre disse.

Når det er sagt, så er det ikke slik at «alle» vil kunne skrive dokumenter som klinger korrekt på engelsk kun ved å bruke denne databasen. Når viktige dokumenter skal oversettes, er det lurt å bruke fagfolk.

NHH uteksaminerer statsautoriserte oversettere med dokumentert kunnskap i oversettelse av fagtekster. En statsautorisert oversetter vil kunne sikre at dokumenter oversettes mellom norsk og engelsk på korrekt fagspråk.

Høyere utdannelsesinstitusjoner har et lovpålagt ansvar for å ivareta norsk fagspråk. Ved NHH utdanner vi fremtidens økonomer og ledere. Derfor har Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon utviklet denne nye termbasen for økonomisk-administrativt fagspråk.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.