Torstein Dahle, høyskolelektor/fagkoordinator for regnskap og skatt, Institutt for økonomisk-administrative fag, Høgskulen på Vestlandet

Neppe nyttig forskning på innvandring

SSBs innvandrerregnskap fra forrige uke er som 2017-prognoser laget i 1934 – da Oslo hadde 10.000 automobiler og Hitler satt ved makten i Tyskland.

Publisert: Oppdatert:

Kan det kanskje bli svært viktig også økonomisk for Norge å ha folk med familie og kontakter og kunnskap om kulturen i disse landene, etter hvert som de overtar dominansen i verden? Her to kvinner på Grønland i Oslo.
Kan det kanskje bli svært viktig også økonomisk for Norge å ha folk med familie og kontakter og kunnskap om kulturen i disse landene, etter hvert som de overtar dominansen i verden? Her to kvinner på Grønland i Oslo. (Foto: Per Ståle Bugjerde)