Magne Mogstad ved Universitetet i Chicago og SSB hevder i et innlegg i DN 21. mai at det er løgn og misvisende når jeg mener at forskningsrapporten «Økonomisk ulikhet i Norge i det 21. århundre», som Mogstad var medforfatter av, gir inntrykk av å skulle gi et totalbilde av ulikheten i Norge ut fra den informasjon man hadde da rapporten ble skrevet.

Det er fortsatt mitt inntrykk av rapportens intensjon. I rapporten syr forskerne sammen flere delelementer fra tidligere rapporter, og knytter dem sammen med de offisielle dataene som SSB produserer av inntekts- og formuesulikhet.

I mediene og av mange politikere ble dataene fremstilt som en fasit, uten at jeg har registrert at forskerne bak rapporten har forsøk å korrigere dette bildet.

Forordet, som Mogstad siterer fra, og ikke minst tittelen «Økonomisk ulikhet i Norge i det 21. århundre», etterlater det inntrykket. Det samme gjør et innlegg forfatterne selv hadde i DN 8. desember 2021 hvor det heter: «Vi beskriver utviklingen i økonomisk ulikhet i en ny rapport, hverken mer eller mindre».

Jeg registrerer nå at Mogstad mener at dette ikke var intensjonen med rapporten. Rapportens begrensninger burde da vært angitt klarere, og tittelen burde vært annerledes.

Mogstad kommer med noen forklaringer på hvorfor forfatterne av rapporten valgte å utelate et så stort element som pensjonsformuen. Slike forklaringer burde vært å finne i rapporten, ikke i et innlegg Mogstad, tydeligvis ganske motvillig, skriver i DN.

Tidligere ekspedisjonssjef i Finansdepartementet, Knut Moum, påpeker i et innlegg 21. mai at folketrygdens pensjoner ikke er fonderte, men basert på løpende skatteinntekter fra alle med skattbar inntekt. Det gjør at skatteforpliktelsene bør trekkes fra når en skal beregne pensjonsformuen.

Moum har et poeng, men vi har også Statens Pensjonsfond som i det minste en «politisk» motpost til pensjonsforpliktelsene. Jeg har tidligere skrevet om at man ikke kan neglisjere denne fellesformuen når man vurderer formuesfordelingen i Norge. Å knytte fellesformuen til pensjonsrettighetene vi opparbeider kan være en bedre måte å gjøre det på enn de enkle regnestykkene jeg i sin tid gjorde.

Jeg registrerer at Mogstad nå vil avslutte debatten og konsentrere seg om undervisning og forskning. Jeg ønsker ham lykke til. I desember i fjor skrev jeg en kronikk i DN med kritikk av den sammenligningen som gjøres i forskningsrapporten av inntektsulikheten i Norge og USA. Jeg konstaterer at det er en kronikk jeg aldri har fått noen kommentarer til.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.