Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet

Stans Hitecvision og andre elvejegere

Godt over 2000 arter er truet i Norge. Vannkraftutbygging bidrar til færre arter og naturtyper.

Publisert: Oppdatert: