Stans kraftranet

Naturtapet – de mange hundre kvadratkilometerne med lynghei, kystlandskap, fjellvidder og skogsområder som må stilles til disposisjon for at det kan bygges ny kraft, ties i hjel i regjeringens daglige kommunikasjon.

Daglig leser vi om nye datasentre som har sikret seg store jafs av Statnetts ledige nettkapasitet. Her Googles nye datasenter som bygges på Gromstul utenfor Skien i Telemark.
Daglig leser vi om nye datasentre som har sikret seg store jafs av Statnetts ledige nettkapasitet. Her Googles nye datasenter som bygges på Gromstul utenfor Skien i Telemark.Foto: Cornelius Poppe/NTB
Publisert 23. February 2024, kl. 09.55Oppdatert 23. February 2024, kl. 09.55