Solenergi er fornybar og har lave kostnader. Energiomstillingen i verden er avhengig av en sterk solenergisatsing og Statkraft har som mål å spille en viktig rolle i dette. Kinas andel av verdens produksjon av solcellepaneler er på rundt 80 prosent og som en betydelig kjøper av komponenter blir Statkraft dermed sårbar for risiko knyttet til blant annet menneskerettigheter.

På bakgrunn av en rekke rapporter og medieoppslag i 2020/2021 om mulig tvangsarbeid i en provins i Kina satte Statkraft i gang et omfattende arbeid for å kartlegge dette og fant at det her foreligger en betydelig risiko. DNs omtale 29. mars er basert på denne kartleggingen.

Det er vanskelig å spore hvor og hvordan alle elementene som inngår i solpaneler er produsert. Det er ikke avdekket faktiske brudd på menneskerettighetene knyttet til konkrete leverandører, men risikoen for slike brudd i deler av kjeden er fortsatt høy. Dette gjelder hele den globale solkraftnæringen og det er viktig at vi alle tar den på alvor.

Statkraft gjør aktsomhetsvurderinger i leverandørkjeden på to nivåer:

  • Vi gjør en overordnet kartlegging av leverandørkjeder innenfor ulike kategorier, inkludert solkraft, for å få oversikt over alle risikofaktorer og vurdere hvordan disse kan håndteres. Statkraft jobber systematisk med dette høyt prioriterte arbeidet.
  • For konkrete leverandører gjennomgår vi innkjøpsprosessen for å kunne avdekke forhold knyttet til økonomisk kriminalitet, menneskerettigheter og miljøkriminalitet. Basert på disse undersøkelsene forhandler vi nå om rammeavtaler med et begrenset antall leverandører. Da kan vi lettere stille krav til både innsyn og arbeidsforhold og ha nøyere oppfølging av underleverandører.

Uetiske arbeidsforhold er et globalt bransjeproblem som også må håndteres på et høyere nivå. Statkraft har derfor spilt en viktig rolle i å utvikle bransjesamarbeidet Solar Stewardship Initiative, der flere enn 50 bedrifter samarbeider for bedre arbeidsforhold og mer innsyn i solkraftbransjen.

Sammen kan vi bedre sørge for reelle forbedringer.

Både EU og USA etablerer nå programmer for å styrke egen leverandørindustri for solkraftanlegg for å redusere avhengigheten av leveransene fra Kina. Det vil føre til at en større andel av verdens solkraftanlegg produseres i land der underleverandører lettere kan spores og dokumentere tilfredsstillende arbeidsforhold.

I tillegg vil dette også bidra til at kinesiske leverandører selv tar dette på større alvor for å sikre sin egen konkurranseevne.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.