Ungvasking fra Statkraft

«Fremtiden bestemmer» sier Statkraft i en ny reklamefilm. Og fremtiden, det er de unge. Men i Statkraft er det de eldre som bestemmer. Som før.

En scene i filmen viser et gråhåret bedriftsstyre med teksten: «Hvis fremtiden fikk bestemme hadde disse bestemt mindre», før det klippes til bilder av langt yngre personer og teksten «og disse bestemt mer».

Dette budskapet er både viktig og riktig. Viktig fordi aldrende styrer har mindre «skin in the game» og dermed økt sannsynlighet for å ta beslutninger med høyere risiko for yngre. Og riktig fordi generasjonen under 30 har mindre enn tre prosent av styreplassene i norske virksomheter.

At Statkraft mener dette bør endres er positivt. Men har man oversett at eget styre er påfallende likt det grå styret som vises i filmen? I Statkraft er styrelederen 64 år og gjennomsnittsalderen på de ni styremedlemmene nærmere 60. Kun ett styremedlem er under 50. Hos Statkraft har ikke fremtiden plass rundt styrebordet.

Statkraft er medlem i Skift, Næringslivets klimaledere, en av organisasjonene bak Grønnvaskingsplakaten, en veileder for virksomheter som vil unngå grønnvasking og bidra til at det grønne skiftet skjer raskere.

Plakatens punkt tre sier: «Vær varsom med å snakke om viktigheten av bærekraft, natur, klima, menneskeverd og etisk handel, dersom man selv ikke har tatt reelle grep.»

Statkraft har ikke tatt reelle grep i eget styre og burde derfor vært varsomme med å snakke om å la yngre bestemme mer.

Det finnes verre eksempler på grønnvasking. Ja, dette er mer ungvasking av merkevaren Statkraft enn grønnvasking av varene som produseres. Men det verden uansett trenger mindre av, er bedrifter som sier «vi», men mener «alle andre». Det verden trenger mer av er bedrifter som går foran i handling, ikke bare i ord.

Den nye reklamefilmen ville blitt mer troverdig dersom Statkraft først hadde sørget for en mer fremtidsrettet aldersbalanse i eget styre, for eksempel: 30 prosent under 30 år.

Som konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen sier: «Statkraft har en unik posisjon til å bidra til å løse noen av de største utfordringene i vår tid. Vårt engasjement for bærekraftig adferd gjenspeiles i standardene vi setter for oss selv og måten vi driver virksomheten på.»

Fremtiden venter på plass rundt styrebordet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.