Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO kommer i DN tirsdag med kritikk av revidert budsjett (kronikken «Slappe tøyler i budsjettpolitikken»). Men Dørum velger å gjøre det litt enkelt for seg selv.

Det stemmer at budsjettet totalt gir en impuls på 0,4 prosent av verdiskapingen på fastlandet (fastlands-bnp). Det er likevel verdt å minne om at all pengebruk ikke er gass inn i norsk økonomi.

Konsekvensen av å ikke kompensere det offentlige ville vært redusert realetterspørsel, men nå bringer vi velferden tilbake til planlagt nivå. I tillegg går betydelige beløp til å finansiere Nansen-programmet, og økt bistand til land i sør som særlig rammes av krigen.

Uten Nansen og den ekstraordinære bistanden er faktisk budsjettimpulsen 0,0 prosent.

Det går på flere måter bedre i norsk økonomi enn mange av oss våget å håpe på i fjor. Den mørketiden som NHO varslet, har heldigvis ikke nådd økonomien vår. Vi har fortsatt høye investeringer i fastlandsøkonomien, og denne uken fikk vi tall som viser at norske næringslivsledere venter bedre lønnsomhet og økt sysselsetting fremover.

Dette er svært gledelig, og en utvikling som må fortsette. Vi må holde arbeidsledigheten lav og sysselsettingen høy, samtidig som prisveksten kommer ned.

Trygg økonomisk styring er denne regjeringens aller viktigste jobb. Ansvarlig økonomisk politikk fordrer at budsjettet tilpasses virkeligheten slik den er. Det er nettopp dette revidert nasjonalbudsjett er til for. I år innebærer situasjonen store utgifter det ville vært uansvarlig å ikke dekke inn.

Pris- og lønnsveksten har vist seg å bli høyere enn det vi anslo i fjor høst, uten kompensasjon for dette måtte velferden tatt store kutt for å få budsjettene til å gå opp. Det er selvsagt et politisk valg å forhindre store velferdskutt, men det er et valg denne regjeringen mener er riktig.

Krigen i Ukraina gir oss dessuten noen regninger det er helt umulig å ikke plukke opp. Bistand, våpenstøtte og mottak av flyktninger koster oss dyrt, men alternativer finnes ikke.

I Norge er vi så heldige at vi betaler krigens kostnader med penger, og det er kostnader vi skal fortsette å dekke så lenge Russlands angrepskrig varer. Noe et samlet storting står bak.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.