Corvus Energy er verdensledende på elektrifisering av skip. Vi har flyttet hovedkontoret fra Canada til Norge, bygget ny batterifabrikk i Bergen og bruker lokale leverandører. Vår evne til å lykkes i Norge rammes nå fra tre ulike retninger.

  • Arbeidsgiveravgiften, som øker med fem prosent for lønn over 750.000 kroner.

Vi i Corvus har laget over 100 kunnskapsarbeidsplasser de siste årene. Straffen er altså økt skattetrykk.

Vi vil gjerne betale skatt når vi tjener penger, men dette er et lodd om foten i en situasjon hvor vi skal bygge opp. Som et multinasjonalt selskap blir spørsmålet styret naturlig må stille seg om andre land som Canada heller bør prioriteres å vokse i.

  • Formuesskatten.

Vi har norske gründere som eier aksjer, og nesten alle ansatte har opsjoner. Så lenge vi er i en vekstfase og ikke tjener penger, er det ikke mulig for selskapet å betale utbytte. Eneste mulighet for å betale formuesskatten er med lønnen. Da sier det seg selv at det ikke er mulig å eie aksjer i eget firma.

Om regjeringen ønsker etablering av norske grønne teknologibedrifter, er ikke medisinen å øke formuesskatten og utbytteskatten.

  • Angrep på hjemmemarkedet.

En av grunnene til at vi klarer å skape grønne eksportarbeidsplasser er at vi har et hjemmemarked som fundament. I tillegg til batteriferger er batteriløsninger til brønnbåter, fôrbåter, arbeidsbåter og andre fartøy til oppdrettsnæringen viktigste marked. Når regjeringen over natten øker skatten til denne næringen til 62 prosent, så er det klart at investeringene stopper opp.

Dette vil gi uante negative ringvirkninger for verft og utstyrsleverandører som oss. En slik inndragning av midler fra kysten til det svarte hullet i Oslo er meget betenkelig.

Jeg håper at Stortinget ser at de foreslåtte skatteskjerpelsene i statsbudsjettet er en trussel mot det grønne skiftet og gjør det vanskeligere å skape grønne eksportarbeidsplasser i Norge. Det er i praksis et angrep mot de næringene Norge skal leve av når oljen tar slutt.

Det var vel ikke meningen?

Eneste mulighet for å betale formuesskatten er med lønnen. Da sier det seg selv at det ikke er mulig å eie aksjer i eget firma

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.