SSB må fortsatt forske på arbeidsmarkedet

Lønnsdannelsen i Norge foregår annerledes enn i amerikanske lærebøker - heldigvis. Debatten viser at ikke alle erkjenner det.

Ulik forståelse av lønnsdannelsen kan være en bidragende årsak til den uenighet som har versert i blant annet DNs spalter om Statistisk sentralbyrås (SSBs) forskningsavdelings utvikling og bruk av økonomiske modeller som hjelpemiddel for den økonomiske politikken. Foto: Javad Parsa
Ulik forståelse av lønnsdannelsen kan være en bidragende årsak til den uenighet som har versert i blant annet DNs spalter om Statistisk sentralbyrås (SSBs) forskningsavdelings utvikling og bruk av økonomiske modeller som hjelpemiddel for den økonomiske politikken. Foto: Javad Parsa
Publisert 14. March 2017, kl. 19.50Oppdatert 14. March 2017, kl. 19.50