Stein Reegård, avgått sjeføkonom i LO

SSB må fortsatt forske på arbeidsmarkedet

Lønnsdannelsen i Norge foregår annerledes enn i amerikanske lærebøker - heldigvis. Debatten viser at ikke alle erkjenner det.

Publisert: Oppdatert:

Ulik forståelse av lønnsdannelsen kan være en bidragende årsak til den uenighet som har versert i blant annet DNs spalter om Statistisk sentralbyrås (SSBs) forskningsavdelings utvikling og bruk av økonomiske modeller som hjelpemiddel for den økonomiske politikken.
Ulik forståelse av lønnsdannelsen kan være en bidragende årsak til den uenighet som har versert i blant annet DNs spalter om Statistisk sentralbyrås (SSBs) forskningsavdelings utvikling og bruk av økonomiske modeller som hjelpemiddel for den økonomiske politikken. (Foto: Javad Parsa)