Jeg har selv jobbet i et gründerselskap og kjent på kroppen hvor tøff tilværelsen kan være, og hvor mye hardt arbeid som kreves. Bare de færreste gründere lykkes, og det er et vanskelig liv med store håp og tilsvarende skuffelser. Derfor trenger oppstartsselskaper gode, kunnskapsrike hjelpere for å få ideene sine ut på markedet.

Stine Fiksdal, konstituert administrerende direktør i VIS – Vestlandets Innovasjonsselskap.
Stine Fiksdal, konstituert administrerende direktør i VIS – Vestlandets Innovasjonsselskap.

DN ga lørdag inntrykk av at VIS – Vestlandets Innovasjonsselskap har opprettet konkurrerende virksomhet til gründeren Lars Henrik Hafstad Karlsson. Hadde det vært riktig, er jeg enig i at det hadde vært både uetisk og langt utenfor akseptabel forretningsskikk. Men som konstituert administrerende direktør i VIS kjenner jeg saken fra innsiden, og vet at både artikkelen og lederen mandag dessverre inneholder en del faktafeil og ensidig vinkling. På tross av grove anklager om at VIS har tatt Karlssons ide, har DN ikke tatt seg bryet med å finne uavhengige kilder som kan bekrefte eller avkrefte Karlssons udokumenterte påstander.

I to måneder har jeg vært leder for VIS, og opplevd dyktige og kunnskapsrike ansatte som brenner for å hjelpe forskere og gründere med kommersialisering av ideene deres. En viktig del av kommersialiseringen er å koble gründere til investorer, noe VIS bl.a. gjør gjennom sitt årlige arrangement Demo Day. Dette er et internasjonalt konsept med muntlige presentasjoner, som også VIS har arrangert i en årrekke. For våre deltagere har dette bidratt til mange titalls millioner kroner i investeringer i oppstartsselskaper. I år skulle 55 gründere og over 100 investorer være representert.

På det fysiske arrangementet skulle gründeren Lars Henrik Hafstad Karlsson få teste ut en betaversjon av sin Startlink-app, et «Tinder» for investorer og gründere. Det er altså ikke riktig, slik DN skriver, at VIS ville bruke hans plattform som en viktig del av vårt arrangement. Han skulle få presentere det, slik at folk kunne prøve det ut, dersom de ønsket det. I likhet med resten av verden måtte VIS gjøre virksomheten sin digital i løpet av få dager grunnet Covid-19, og vår løsning ble å la gründerne spille inn sine planlagte muntlige presentasjoner på video. Disse ble deretter lagt ut på nettsiden online.demoday.no sammen med kontaktinfo. På Demo Day er muntlige presentasjoner sentrale. Da vi fikk presentert Karlssons app, ble det ikke lagt frem noen løsning for video. Vårt oppfatning var derfor at den ikke kunne gjøre jobben med å vise presentasjonene til de investorklare selskapene.

DN velger å gjøre et poeng av at VIS er offentlig eid. Men vi er styrt etter aksjeloven, og ikke et «offentlig kontor», slik DN omtaler oss som. Virksomheten vi driver mot oppstartsselskap er finansiert av Siva, og konkurranseutsatt.

Å koble sammen investorer og gründere er en del av kjernevirksomheten til VIS, og noe vi har gjort siden starten til selskapet. Vi tviler ikke på at Karlsson hadde tanker om å utvikle appen sin videre, men de investorklare gründerne hadde behov for et raskt alternativ til Demo Day for å presentere seg for investorer. På lik linje med millioner av andre foretak under den verdensomspennende krisen, digitaliserte VIS et planlagt fysisk arrangement. Det er følgelig ikke riktig at VIS på noen måte har stjålet en ide eller «dyttet noen av veien før målstreken». Hele premisset for DNs sak – at vi har stjålet Karlssons idé – er dermed uriktig. Det finnes allerede mange kommersielle plattformer som kobler oppstartsbedrifter og investorer, slik som Startupmatcher, CrowdWorks, Dealflow, Veros, AngelList, Enablers og Gust. VIS legger også ut informasjon om sine medlemmer på våre nettsider slik at investorer og etablert næringsliv kan finne frem til spennende oppstartsbedrifter og ny teknologi.

Vi tar selvkritikk på at vi brukte for lang tid på å svare Karlsson de to første ukene i den uoversiktlige Covid-19-situasjonen, og tar lærdom av det. Men han ble informert sammen med de andre deltakerne, og det er ikke riktig, slik DN skriver, at vi har holdt noe hemmelig for Karlsson. Vi har i ettertid ved flere anledninger invitert Karlsson og hans styreleder til dialog om et mulig samarbeid, noe de ikke har ønsket.

Vi har også erfart at vi må være forsiktigere med hvilket samarbeid vi gir oss inn på med gründere som har prosjekter som overlapper vår egen kjernevirksomhet. Demo Day er et gratistilbud til gründere, men det kan by på problemer dersom et selskap jobber med å utvikle kommersielle løsninger på samme feltet.

Opp gjennom årene har mer enn tusen gründere brukt tjenestene til VIS. Suksessfulle selskaper som Sensar Marine, TicketCo, Dyrekassen og BerGenBio, som nå tester ut en Covid-19-medisin, har fått råd fra oss og lykkes. Selv om det er mange gode gründerideer, klarer ikke alle å lage butikk av dem. Vår opplevelse er at de fleste likevel er fornøyde med rådene VIS gir og oppfølgingen de får.

Det er oppsiktsvekkende at DN i denne saken ikke vurderer påstandene fra Karlsson kritisk, men overlater til VIS å bevise sin uskyld etter å ha digitalisert vår ordinære virksomhet. Vi ønsker Startlink lykke til videre, og håper at DN fremover vil ta seg bryet med å undersøke saker bedre før de kommer med råd til mange tusen gründere.

Norge trenger gründere som tørr å satse tid, kompetanse og innsats i verdiskapning, og VIS skal fortsette å hjelpe dem i en krevende oppstartsperiode.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.