Venstresiden er glade i å si at forskjellene øker med Høyre i regjering, men la oss gjøre en ting klart: forskjellene øker ikke, det er det derimot muligheten som gjør. Høyre i regjering har satt frihet og ansvar sentralt. Vi har sørget for at individene blir sett, og at alle får mest mulig makt over eget liv. For med valgfrihet skapes muligheter, og med muligheter åpnes dørene slik at alle kan oppnå sine drømmer og sitt potensial.

Venstresiden fremstiller det ofte som om Høyre ikke gjør noe for å minske ulikhetene, og det er feil! Forskjellene i Norge er små, men det betyr ikke at de ikke kan bli mindre. Vi må fortsette å jobbe for å minske forskjellene, men da må vi også ha de rette løsningene på problemet.

Det som bekymrer oss er at selv om forskjellene i Norge er små, så er det en betydelig økning av barn som vokser opp i en familie med lav inntekt. For veldig mange barn i Norge handler ikke fattigdom om tak over hodet eller mat på bordet. Det handler om ikke å få være med i idrettslaget, fordi utstyret er for dyrt. Eller ikke å ha en ferie å fortelle om ved skolestart. Det er vondt å være fattig i et av verdens rikeste land.

Men løsningen på problemet er ikke å bare gi billigere SFO, barnehage og tannhelsebehandling, slik Arbeiderpartiet påstår. Familiene får kanskje spart opp noen ekstra penger, men problemet forblir det samme. For selv om man får billigere SFO, vil fattigdommen vedvare dersom man ikke har noe fast inntekt.

Det vil være en umulig oppgave å minske forskjellene uten å skape flere arbeidsplasser og få flere ut i jobb. Derfor har Høyreregjeringen gått inn for en skikkelig inkluderingsdugnad som gir flere en mulighet til å komme inn og delta i arbeidslivet. Regjeringen har også styrket ordningen med individuell jobbstøtte og funksjonsassistanse slik at flere som sliter psykisk eller har nedsatt funksjonsevne får hjelpen de trenger for å stå i jobb. I tillegg har regjeringen styrket Kompetansepluss – ordningen og kvalifiseringsprogrammet hos Nav slik at flere som ønsker kan få oppfølging for å komme i jobb. Dette bare for å nevne noe.

Dette viser oss at Arbeiderpartiets løsning på problemet er som å gjøre SFO, barnehage og tannhelsebehandling billigere, ikke alene vil minske forskjellene, men det som vil gjøre det er å sørge for at alle som kan jobbe, skal kunne jobbe.

Det stemmer heller ikke er at Høyre ikke satser på billigere SFO og barnehage også. Høyre styrker barnetrygden og innfører fritidskort for barn mellom seks og atten år. Høyre i regjering har også gjort barnehagen billigere for familier med lav inntekt. Forskjellen mellom Høyre og Arbeiderpartiet, derimot, er at mens Arbeiderpartiet kun vil satse på de kortsiktige løsningene og kalle seg fornøyde med det, så ser Høyre roten til problemet og går inn for de langsiktige løsningene.

Den største forskjellen i samfunnet vårt er mellom de som har en jobb å gå til, og de som ikke har det. Dette er det som skiller Arbeiderpartiet fra Høyre. Mens Arbeiderpartiet virker å bare se de løsningene som vil gi familiene noen ekstra lommepenger, så ser Høyre de langsiktige løsningene som vil sørge for at du får den forutsigbarheten og tryggheten du fortjener. Løsningene som vil sørge for at du vet at dette ikke bare er en midlertidig løsning, men at den vil være varig. Derfor er hovedprioriteten å hjelpe flere med å fullføre utdannelsen sin, slik at de blir kvalifiserte og kommer ut i jobb. Kun på denne måten kan vi minske forskjellene og sørge for at alle får oppnådd sitt potensial.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.