Hvordan skal valgflesket finansieres?

Valgkampen er i full gang. Løfter og garantier fra politikere vil som vanlig kastes ut som agn for å fiske stemmer. Valgflesket har en fellesnevner: De må finansieres av det Norge trenger mer enn noe; flere lønnsomme arbeidsplasser.

Vi vet vi må skape 250.000 nye, lønnsomme jobber innen 2030. Det er ni år, eller to valgperioder unna. Uten den utviklingen i arbeidslivet vil vi ikke kunne opprettholde velferdsstaten med de tilbudene vi nyter godt av og selvsagt unner våre fremtidige medmennesker. Valgkampen preges, som alltid av mange viktige enkeltsaker. Men jeg vil oppfordre alle som skal stemme til å spisse ørene når partiene snakker om hvordan de skal skape nye, lønnsomme arbeidsplasser.

Norge trenger en effektiv offentlig sektor. Men for å kunne finansiere denne, trengs private arbeidsplasser. Det kan av og til virke som om norske politikeres svar på å skape flere arbeidsplasser, er å skape stadig flere offentlige ansatte. Selv under Solberg-regjeringen har det offentliges andel av verdiskapingen vokst kraftig – fra 60,5 i 2019 til 66 prosent i 2020. Norge troner altså øverst av alle OECD-landene når det gjelder offentlig sektors andel av verdiskapingen. En av tre arbeidsføre nordmenn jobber i offentlig sektor. Disse tallene bør være en kraftig vekker.

Selv jobber jeg i sjømatnæringen og synes det er spennende å se hvordan nye industrieventyr står på trappene i vår bransje. Ny teknologi skaper muligheter for vekst og videreutvikling av en næring hvor Norge er en global stormakt. Vi kan, gitt at vi satser, doble verdiskapingen innen 2030 og femdoble den innen 2050. Det betyr svært mange nye, lønnsomme arbeidsplasser langs kysten og dermed samfunnsbygging i deler av Norge som i dag trues av fraflytting. Sjømatnæringen er også en viktig del av klimaløsningen. Verden trenger mer, bærekraftig protein og for å unngå ytterligere belastning på landjord, må vi ta i bruk havet – og det på naturens premisser.

Sjømatselskapene investerer nå stort i teknologi som sikrer det grønne skiftet. Alle peker på at Norge trenger grønn omstilling, flere arbeidsplasser og økte eksportinntekter for å sikre velferden fremover. Da må vi bruke den suverene kompetansen og de gode forutsetningene vi har til å videreutvikle bedriftene i Norge. Vi må ha tro på Norge og sikre investeringer som får fart på det nye grønne næringslivet. Bare slik kan valgflesket finansieres.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.