I et innlegg i DN 5. februar tar Tore Strandskog i Nelfo opp det som er Hafslund Netts hjertesak: Lavere nettleie for våre kunder. Vi gjør gjerne felles kamp med Nelfo i dette spørsmålet.

Drift av strømnettet er et strengt regulert, naturlig monopol. Nettselskapene skal få dekket sine kostnader gjennom nettleien. I tillegg skal vi dekke kostnadene til det landsdekkende nettet Statnett eier og driver. Siden vårt nettområde, Oslo, Akershus og Østfold, har lite produksjon og høyt forbruk, betaler vi en ekstra andel av Statnetts kostnader.

Nettselskapene krever også inn de statlige avgiftene. I år er avgiftene slik:

  • Ett øre per kilowattime (kWh) i Enova-avgift.
  • 15,83 øre per kWh i elavgift.
  • 25 prosent i merverdiavgift.

Til sammen utgjør avgiftene mer enn halvparten av nettleien for en kunde som bruker 20.000 kWh per år.

Fra 2014 til 2017 reduserte vi kostnadene våre per kunde med 13,3 prosent. Når fakturaen fra oss vokser likevel, skyldes det tre ulike forhold: For det første er «smarte» strømmålere installert, såkalte AMS-målere, som skal betales ved økning i fastleddet i nettleien på 17,50 kroner per måned. AMS-målere er et viktig bidrag til effektiv nettdrift og lavere investeringer i fremtiden.

For det andre har Statnett de siste årene forsterket og vedlikeholdt det nasjonale nettet i mye høyere tempo enn tidligere, og det øker kostnadene for driften av det nasjonale nettet. Bare i vårt område investeres det flere milliarder i fornyelse av sentralnettet.

For det tredje har Stortinget økt elavgiften kraftig gjennom de siste årene. Fra 2013 til 2019 er elavgiften økt med over fem øre per kWh, noe som utgjør 1250 kroner hvert år i en bolig med 20.000 kWh i strømforbruk.

For å sammenligne effektiviteten til nettselskapene er det vanlig å se på kostnad per kunde. Her ligger Hafslund Nett langt foran andre nettselskap. Det neste av de store nettselskapene på listen hadde 26 prosent høyere kostnader enn oss i 2017.

Hafslund Nett har i mange år jobbet for å redusere kostnader. Hvis vi sammenligner 2017 med 2014 sparer vi hver kunde for over 500 kroner hvert år.

Vi skal bli enda bedre. I det arbeidet vil vi gjerne ha med både Nelfo og andre aktører i en diskusjon om hvordan fremtidens nett kan gi kundene sikker levering av strøm hver gang de trenger det, samtidig som vi gjør det med lavest mulig kostnader.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.