I DNs artikkel «Vil kutte utslipp, men får ikke kraft» 18. januar beskriver bedriften Kronos Titan den dramatiske situasjonen vi nå står midt oppe i. Norge har satt seg mål om å elektrifisere samfunnet og redusere klimautslippene, men vi mangler både strøm og nettkapasitet.

Elvia skal være en pådriver for elektrifiseringen. Vi ser at en storstilt elektrifisering krever omfattende grep fra oss i bransjen, myndigheter og politikerne.

Som samfunn er det en fallitterklæring at Kronos Titan ser seg nødt til å investere i fossil energiforsyning istedenfor å ta i bruk ren strøm. Vi må finne løsninger og virkemidler som gjør at bedrifter kan kutte klimautslipp ved å elektrifisere sin virksomhet. Løsningene må vi finne sammen med Statnett, myndighetene og politikerne fordi vi er helt avhengige av hverandre.

For å kunne koble Kronos Titan og annen næringsvirksomhet i Oslo, Viken og Innlandet på strømnettet, er vi i Elvia helt avhengig av at Statnett bygger ut transmisjonsnettet. Det er så å si fullt.

Statnett er igjen avhengig av at myndighetene gir raskere tillatelser, og myndighetene på sin side er avhengige av politiske beslutninger.

For å få til elektrifiseringen trengs flere tiltak:

  • raskere bygging av strømnett
  • bedre utnyttelse av dagens strømnett
  • satsing på ENØK
  • mer strømproduksjon.

Flere saksbehandlere og forenklede konsesjonsprosesser hos NVE er en start.

For å få raskere nettutbygging vil det være viktig at kommunene lager planer for utbygging av kritisk infrastruktur.

I tillegg ønsker vi handlingsrom for å prioritere kunder som vil skape grønne arbeidsplasser og venter på nettkapasitet, som Kronos Titan.

Vi trenger sterke virkemidler og et helhetlig blikk på kraftsystemet for å kunne elektrifisere industri og næring fremover. Hvis ikke vil det sannsynligvis gå mange år før store strømforbrukere kan etablere seg på Østlandet og Innlandet.

Dette har ikke bare en negativ klimaeffekt, men hindrer verdiskaping og etablering av nye arbeidsplasser i vår region.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.