Norge opplever for tiden en kraftkrise med knapphet på energi og høye strømpriser. Krisen vil antagelig bli verre i månedene som kommer hvis kulden holder seg og behovet for strøm i Europa tiltar ytterligere.

Svein Roar Brunborg
Svein Roar Brunborg (Foto: Asia Chernova)

Flere forhold har ledet oss inn i denne krisen, men det synes åpenbart at politikernes beslutning om å godkjenne to nye kraftkabler til henholdsvis Tyskland og Storbritannia, som ble åpnet i år, er en del av årsaken. Disse kablene har gjort det mulig for offentlig eide kraftprodusenter å øke eksporten av kraft til Europa betydelig.

Bjørn O. Øiulfstad
Bjørn O. Øiulfstad

Vi som har fulgt med i utviklingen av norsk kraftforsyning de siste ti årene har registrert en massiv argumentasjon fra kraftprodusentene om å bygge nye mellomlandsforbindelser for strøm.

Agder Energi med hovedkontor i Kristiansand, og med kommuner på Sørlandet og Statkraft som eiere, har de siste årene bidratt med konsulentrapporter som støtter opp under argumentene om at Norge bør bli Europas batteri. For å oppnå dette er nye kraftkabler med stor eksportkapasitet nødvendig.

Tilfeldigvis ligger sjøkablene til Europa hensiktsmessig nær kraftverkene til Agder Energi.

Kraftmarkedet i Norge slik vi kjenner det i dag, ble opprettet som en følge av dereguleringen av markedet som kom med energiloven i 1990. Loven var tilpasset et nasjonalt marked med en viss grad av utveksling med våre naboland, men basert på at hvert land over tid har en stabil kraftforsyning.

Utvidelsen til et nordisk marked økte eksportmulighetene av strøm og forsyningssikkerheten, men hvis svenske myndigheter for eksempel la ned atomkraftverk, ville det innvirke på kraftprisen også i Norge.

Når vi gjennom nye sjøkabler er ytterligere integrert i et europeiske kraftmarked, skaper det mer usikkerhet om strømprisen i Norge.

I mediene kommer det frem at Norge ikke kan begrense eksporten for å ivareta egen langsiktig beredskap selv om vannmagasinene tappes til kritiske nivåer, og NVE kan ikke gripe inn i markedet. Vi er med andre ord i en alvorlig, kritisk situasjon.

Det ser ut som om hverken Olje- og energidepartementet eller NVE har vært særlig opptatt av å sette konsesjonsvilkår for dem som bygger kablene – som sørger for at vi har en beredskap og en kraftforsyning som også fungerer i år med en unormal markedssituasjon.

Situasjonen er så alvorlig at det omgående bør settes ned en uavhengig undersøkelseskommisjon som tar for seg strømkrisen og dens årsaker. Det skylder politikerne det norske folk når vi ser omfanget av krisen og dens konsekvenser for forbrukere og næringslivet.

Kraftsektoren er eid av stat og kommuner og regulert av offentlige myndigheter. Vi må nå få en gjennomlysning av hvordan kraftsektoren fungerer og hvordan disse offentlige aktørene ivaretar samfunnets totale interesser.

Tilfeldigvis ligger sjøkablene til Europa hensiktsmessig nær kraftverkene til Agder Energi

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.