Espen Fjeld skriver i DN torsdag at «mye tyder på at det er skapt en forventning om at de nye fastprisavtalene til næringslivet skal leveres til priser betydelig under dagens markedspris.»

Selv kan han ikke klandres for å ha skapt denne forventningen. Det er bare to uker siden han fikk spørsmål fra Nettavisen om hvordan han så på sannsynligheten for fastpris under én krone de nærmeste to månedene.

«Den er null, er det korte og greie svaret», svarte Fjeld.

Vi ser nå at konkurransen i markedet for fastprisavtaler er i gang, og at flere av aktørene ikke kan ha fått med seg Fjelds fasit.

Jeg har så langt sett fastpristilbud ned mot 84 øre for femårige kontrakter og 79 øre for syvårige kontrakter. Treårskontrakter har falt over 25 prosent i pris de to siste ukene. Til sammenligning var gjennomsnittlig spotpris i fjor i de dyreste prisområdene 76 øre.

Jeg har fortsatt tro på at mer konkurranse vil gi bedre priser og bedre vilkår, ikke minst mer fleksibilitet for kundene.

Det er alltid bedriftene selv som må vurdere hvilken risiko de er villige til å ta. Men nå har de i alle fall et reelt valg mellom spot og fastpris. Det hadde de i praksis ikke før. Dette gir mulighet for større forutsigbarhet, noe som kan ha verdi i seg selv, ikke minst i urolige tider.

Det er noen få av de store aktørene i markedet som har lagt frem tilbud og deltar i konkurransen. De fleste sitter fortsatt på gjerdet. Jeg både håper og forventer derfor at enda flere kraftprodusenter og strømselskaper benytter seg av de nye reglene som regjeringen har innført, og legger sine beste tilbud på bordet.

Fastprismarkedet vil fungere enda bedre om enda flere aktører kommer på banen og deltar i konkurransen. Det vil kunne senke prisene ytterligere.

På lang sikt er naturligvis løsningen at vi bygger mer ny fornybar kraftproduksjon, og bruker energien mer effektivt. Regjeringen har prioritert dette høyt i neste års statsbudsjett, med betydelige bevilgninger blant annet til styrking av saksbehandlingskapasiteten hos energimyndighetene, til grunnundersøkelser og konsekvensutredninger for havvind, og ikke minst til enøktiltak i bedrifter og husholdninger.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.