Høsten 2020 ble studentene og foreleserne ved det amerikanske militærakademiet West Point tilfeldig fordelt til ulike grupper som hadde digital eller vanlig undervisning med samme innhold. Resultatene var slående:

  • Studentene som fikk digital undervisning gjorde det mye dårligere enn studentene som fikk vanlig undervisning, selv om gruppene hadde samme foreleser.
  • De hadde lært mindre, men var også dårligere på oppgaver som bare krevde innlevering.

Spørreundersøkelser viste så at studentene med digital undervisning hadde problemer med å konsentrere seg og følte seg mindre knyttet til foreleser og medstudenter.

Astrid Marie Jorde Sandsør
Astrid Marie Jorde Sandsør

Et annen studie fra samme sted så på effekten av «flipped classroom»: Én gruppe skulle på tradisjonelt vis ha forelesning i undervisningstiden og jobbe med oppgaver utenom. Den andre gruppen skulle ha «flipped classroom» – jobbe interaktivt med oppgaver i undervisningstiden og se forelesninger på video i tiden utenom. Igjen var innholdet og tester de samme.

Resultatene? En kortsiktig positiv effekt av «flipped classroom» i matte, men ingen effekt i økonomi. På lengre sikt var det ingen effekt i gjennomsnittlige prestasjoner i noen av fagene.

Gjennomsnittseffekten skjulte imidlertid at effekten var forskjellig for ulike grupper av studenter. Hvite, mannlige og høytpresterende studenter lærte mer av «flipped classroom», og metoden førte dermed til økte forskjeller, også på lengre sikt.

Som undervisere prøver vi oss ofte frem – stoler på erfaringen og magefølelsen for å bestemme hva som er det riktige for våre studenter (eller vi gjør kanskje det vi alltid har gjort). Men dersom vi ønsker at studentene våre skal lykkes, bør vi velge metoder som faktisk fungerer.

Hvis vi sammenligner hvordan det går med studenter som tar ulike fag som benytter ulike undervisningsmetoder, er det vanskelig å finne noen årsakssammenheng. Fagene og studentene kan være forskjellige, og foreleserne kan være av varierende kvalitet og kan foretrekke å bruke ulike metoder.

Vi risikerer å konkludere med at en metode fungerer fordi en god, entusiastisk foreleser benyttet den, når det egentlig var foreleseren som var forklaringen.

For å faktisk fange opp effekten av undervisningsmetoder kan vi bruke et eksperiment der vi tilfeldig fordeler studentene til ulike grupper i samme fag, med ulike kombinasjoner av undervisningsmetoder og forelesere. Nettopp dette ble gjort i studiene ved West Point.

Konklusjonen basert på disse studiene er i alle fall at vi bør være varsomme med digitale løsninger, og at vi trenger flere eksperimenter for å finne ut enda mer.

Hvite, mannlige og høytpresterende studenter lærte mer av «flipped classroom»

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.