Andreas Østhagen, forsker ved Fridtjof Nansens Institutt

Den delikate kampen om Svalbard

Snøkrabbestriden som er oppe i Høyesterett nå, startet som en «fillesak». Den kan ryste forvaltningen av Svalbardressursene.

Publisert: Oppdatert:

Snøkrabben er ikke bare verdifull i seg selv. Den er definert som en såkalt sedentær ressurs, altså en bunnlevende organisme som dermed tilhører kontinentalsokkelen, på samme måte som olje og gass.
Snøkrabben er ikke bare verdifull i seg selv. Den er definert som en såkalt sedentær ressurs, altså en bunnlevende organisme som dermed tilhører kontinentalsokkelen, på samme måte som olje og gass. (Foto: Arne Fenstad)