I DN har det den siste tiden vært flere innlegg som omhandler eldreomsorg og private bedrifters rolle i leveransen av offentlige tjenester. Vi stiller spørsmål ved hvor relevant det er å sammenligne amerikansk og norsk eldreomsorg. Vi har lyst til å løfte frem noen erfaringer fra egen virksomhet, som driver eldreomsorg både i Sverige, Finland og Norge.

Riikka Aubert
Riikka Aubert

Vi i Norlandia har gjort oss mange erfaringer innen drift av sykehjem.